Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte
Parādīt izvēlni
Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte

Profesionālā izvēle

«Informācijas tehnoloģijas ir visapkārt, tai skaitā mūsu mājās un ofisos. Gudro ierīču uzvaras gājiens paver plašas iespējas darba tirgū IT speciālistiem, lai ierīces un tehnoloģijas strādātu mūsu labā, uzlabojot dzīves līmeni un kvalitāti.»

Andrejs Ivanovs

Oracle izstrādes nodaļas vadītājs Latvijā uzņēmumā «Accenture», absolvējis RTU Datorzinības un informācijas tehnoloģijas fakultāti

Andrejs iesaka studijas RTU, lai iegūtu jaunas, noderīgas un fundamentālas zināšanas IT karjeras uzsākšanai. IT nozare aptver plašu profesiju spektru un obligāti nav jābūt  programmētājam, lai strādātu tehnoloģiju jomā. RTU Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte sniedz lielisku iespēju apgūt dažādas iemaņas, lai pēc tam kļūtu par biznesa analītiķi, testētāju, IT projektu vadītāju vai ieņemtu citu prestižu IT profesiju.

Trīs populārākās mūsu absolventu profesijas ir:
DITF absolventu darba vietas ir:
  • IT organizācijas;
  • Biznesa organizācijas;
  • lielākās datorfirmas Latvijā un pasaulē, piemēram, IBM, Microsoft, Lattelecom Technology, ORACLE, ERICSSON, Accenture, DATI Group, ELVA, TietoEnator ALISE, Baltic Technology Group, TILDE, ELKO Group, u.c.;
  • citas organizācijas, piemēram, Lattelekom, Latvenergo, VOLVO, PricewaterhouseCoopers, Ernst&Young, bankas, apdrošināšanas sabiedrības, ministrijas, u.c.;
  • pašu absolventu dibināti un vadīti uzņēmumi, piemēram, BALTIC DATA, Data Pro, ZZ Dats;
  • Latvijas, Rietumeiropas un ASV augstskolas.

Apdrošināšanas un finansu IT speciālists

Šīs nozares speciālistiem jābūt attīstītai matemātiskai domāšanai, viņiem jābūt precīziem, uzmanīgiem un atbildīgiem - kļūdas viņu darbā var novest pie lieliem naudas zaudējumiem.

Datortīkla administrators

Datortīklu administrators strādā organizācijās, kurās veic datortīklu projektēšanu, uzstādīšanu un ekspluatāciju.

Datu bāzu administrators

Datu bāzu administratora uzdevums ir nodrošināt datu glabāšanas struktūras izveidi, optimizēt datu vadības sistēmas, lai būtu iespējams iegūt nepieciešamos datus un rezultātus uzņēmumam vispiemērotākajā veidā.

Finanšu analītiķis

Finanšu analītiķis strādā uzņēmuma vai iestādes struktūrvienībās, kuras organizē un vada finansiālo darbību.

Informācijas sistēmu administrators

Informācijas sistēmu administrators strādā organizācijās, kuras savu biznesa procesu automatizācijai izmanto dažādus IT produktus/tehnoloģijas.

IT auditors

IT auditora pamatuzdevums ir veikt auditus IT uzņēmumu projektos un struktūrvienībās, lai laicīgi identificētu iespējamās problēmas un ziņotu par atklājumiem uzņēmumu vadībai.

IT konsultants

IT konsultants strādā organizācijā, kuras veic dažādu IT produktu/tehnoloģiju ieviešanu un uzturēšanu.

IT projektu kvalitātes pārvaldnieks

IT projektu kvalitātes pārvaldniekam nepieciešamas sistēmanalītiķa un IT projektu vadītāja zināšanas, kā arī izpratne par kvalitātes pārvaldības sistēmām.

IT projektu vadītājs

IT projektu vadītāja galvenais uzdevums ir vadīt IT projektu izstrādi un nodrošināt to veiksmīgu rezultātu.

Loģistikas IT speciālists

Loģistikas speciālista uzdevums ir plānot, regulēt un kontrolēt informācijas, materiālu, produkcijas, cilvēku un enerģijas plūsmas.

Programmētājs, programmēšanas inženieris

Programmēšanas inženierim ir jāizstrādā programmatūru atbilstoši funkcionalitātes, kvalitātes un resursu ietilpības nosacījumiem, jāorganizē un jāvada programmētāju darba grupu, kā arī sistemātiski jāpilnveido savas zināšanas un prasmes.

Sistēmanalītiķis

Sistēmanalītiķis strādā organizācijās, kurās veic programmatūras izstrādi vai ieviešanu.

Sistēmu arhitekts

Sistēmu arhitekts strādā organizācijās, kurās veic programmatūras vai aparatūras izstrādi.

Tehnisko sistēmu administrators

Tehnisko sistēmu administratora uzdevums ir nodrošināt tehnisko atbalstu lietotājiem, pārzināt tehnisko iekārtu darbības principus un to uzbūvi, veikt nelielus remontdarbus un rūpēties par iekārtu nepārtrauktas darbības nodrošināšanu.

Tehnisko sistēmu diagnostikas inženieris

Tehnisko sistēmu diagnostikas inženierim ir jāprot darboties ar iekārtām un programmatūru: maršrutētājiem, komutatoriem, VoIP vārtejām, radio-piekļuves sistēmām, tīkla monitoringa un pārvaldības sistēmām.

Testētājs

Testētājs strādā organizācijās, kurās veic programmatūras izstrādi.

Tīmekļa lietojumu inženieris

Tīmekļa lietojumu inženiera uzdevumos ietilpst dažādas sarežģītības WEB lietojumu projektēšana.