Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte
Parādīt izvēlni
Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte

Kāpēc studēt DITF

«Vispārējā pasaules digitalizācija ir visās tautsaimniecības nozarēs. Transformācijai digitālajā vidē noslēgums nav redzams. Darbs būs ikvienam, jo sistēmu izstrādei un ieviešanai ir vajadzīgi cilvēki ar tehniskām, analītiskām, projektēšanas, vizuālā dizaina, pārvaldīšanas un citām spējam.»

Jurijs Grigorjevs

Testēšanas kompetenču centra vadītājs Latvijā uzņēmumā «Accenture», absolvējis RTU Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāti

Jurijam RTU doktora grāda iegūšana RTU Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultātē deva atbalstu viņa profesionālajai izaugsmei. Šobrīd Jurijam ir gods attīstīt Testēšanas kompetenču centru lielākajā Latvijas IT uzņēmumā. Viņš iesaka studijas RTU, jo augstskola nodrošina akadēmiskas un profesionālas studiju programmas plašam IT speciālistu spektram, lai katrs students varētu atrast savu sapņu profesiju.

Kas jāzina pirms nāc studēt DITF?

Vidusskolu absolventiem ik gadus DITF ir paredzēts vairāk nekā 300 valsts finansētu (budžeta) studiju vietu, kas ir vairāk kā jebkurā citā Latvijas augstskolā šīs nozares programmās!

RTU DITF uzņem personas, kuru vispārējo vidējo mācību iestāžu vai vidējo profesionālo mācību iestāžu diplomā nav nesekmīga vērtējuma. Reflektantu uzņemšana pilna laika (dienas) pamatstudiju programmās notiek konkursa kārtībā pēc centralizēto eksāmenu (CE) rezultātiem: matemātikā un fizikā vai svešvalodā (angļu, vācu vai franču). CE līmeņiem atbilstošos punktus summē, ievērojot svaru koeficientus (fizika un matemātika - 1, svešvalodā - 0,79). Vienādu CE vērtējumu gadījumā priekšroka tiek dota reflektantiem ar lielāku atzīmju summu izglītības dokumentā šādos priekšmetos: algebra, ģeometrija, fizika, ķīmija, informātika, svešvaloda (angļu, vācu vai franču); vidējo profesionālo mācību iestāžu diplomā - matemātika, fizika, ķīmija, svešvaloda (angļu, vācu vai franču), informātika, diplomprojekts vai kvalifikācijas eksāmens. 

Profesionālā izvēle

Šeit topošie un esošie studenti var atrast informāciju par dažādām IT profesijām, kurās varēs strādāt gan studiju laikā, gan pēc DITF absolvēšanas. Katrai profesijai ir pievienots gan profesijas apraksts, gan uzskaitīti svarīgākie priekšmeti atbilstošo iemaņu apgūšanai.