Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte
Parādīt izvēlni
Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte

Akreditācijas termiņi

Studiju programma «Automātika un datortehnika»

Bakalaura studiju programma akreditēta līdz 2019.05.30.
Iegūstamā kvalifikācija vai/un grāds: Inženierzinātņu bakalaurs datorvadībā un datorzinātnē.

Maģistra akadēmiskā studiju programma akreditēta līdz 2019.05.30.
Iegūstamā kvalifikācija vai/un grāds: Inženierzinātņu maģistrs datorvadībā un datortīklos

Maģistra profesionālā studiju programma akreditēta līdz 2019.05.30.
Iegūstamā kvalifikācija vai/un grāds: Profesionālais maģistrs datorvadībā un datortīklos un programmēšanas inženieris

Doktora studiju programma akreditēta līdz 2019.05.30.
Iegūstamā kvalifikācija vai/un grāds: Inženierzinātņu doktors

Studiju programma «Datorsistēmas»

1. līmeņa profesionālā studiju programma akreditēta līdz 2019.05.30.
Iegūstamā kvalifikācija vai/un grāds: Programmētājs

Bakalaura studiju programma akreditēta līdz 2019.05.30.
Iegūstamā kvalifikācija vai/un grāds: Inženierzinātņu bakalaurs datorvadībā un datorzinātnē

Bakalaura profesionālā studiju programma akreditēta līdz 2019.05.30.
Iegūstamā kvalifikācija vai/un grāds: Profesionālais bakalaurs datorsistēmās un programmēšanas inženieris

Maģistra studiju programma akreditēta līdz 2019.05.30.
Iegūstamā kvalifikācija vai/un grāds: Inženierzinātņu maģistrs datorsistēmās

Maģistra profesionālā studiju programma akreditēta līdz 2019.05.30.
Iegūstamā kvalifikācija vai/un grāds: profesionālais maģistra grāds datorsistēmās un sistēmanalītiķa vai programmēšanas inženiera kvalifikācija

Doktora studiju programma akreditēta līdz 2019.05.30.
Iegūstamā kvalifikācija vai/un grāds: Datorzinātņu doktors

Studiju programma «Informācijas tehnoloģija»

Bakalaura studiju programma akreditēta līdz 2019.05.30.
Iegūstamā kvalifikācija vai/un grāds: Inženierzinātņu bakalaurs datorvadībā un datorzinātnē

Maģistra akadēmiskā  studiju programma akreditēta līdz 2019.05.30.
Iegūstamā kvalifikācija vai/un grāds: Inženierzinātņu maģistrs informācijas tehnoloģijā

Maģistra profesionālā studiju programma akreditēta līdz 2019.05.30.
Iegūstamā kvalifikācija vai/un grāds:  profesionālais maģistra grāds informācijas tehnoloģijā un informācijas tehnoloģijas projektu vadītāja kvalifikācija

Doktora studiju programma akreditēta līdz 2019.05.30.
Iegūstamā kvalifikācija vai/un grāds: Inženierzinātņu doktors informācijas tehnoloģijā

Studiju programma «Finanšu inženierija»

Profesionālā bakalaura studiju programma akreditēta līdz 2019.05.30.
Iegūstamā kvalifikācija vai/un grāds: Profesionālais bakalaurs finanšu inženierijā un finanšu analītiķis

Studiju programma «Biznesa informātika»

Maģistra studiju programm akreditēta līdz 2019.05.30.
Iegūstamā kvalifikācija vai/un grāds: Inženierzinātņu maģistrs biznesa informātikā

Studiju programma «Intelektuālas robotizētas sistēmas»

Bakalaura studiju programma akreditēta līdz 2019.05.30.
Iegūstamā kvalifikācija vai/un grāds: Inženierzinātņu bakalaurs datorvadībā un datorzinātnē

Maģistra studiju programma akreditēta līdz 2019.05.30.
Iegūstamā kvalifikācija vai/un grāds: Inženierzinātņu maģistrs intelektuālās robotizētās sistēmās

Studiju programma «Loģistikas sistēmu un piegādes ķēdes vadība»

Maģistra studiju programma akreditēta līdz 2019.05.30.
Iegūstamā kvalifikācija vai/un grāds: Inženierzinātņu maģistrs loģistikas sistēmu un piegādes ķēžu vadībā