Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte
Parādīt izvēlni
Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte

Akreditācijas termiņi

Papildu informācija par akreditācijas termiņiem kopējā studiju programmu reģistrā.

Studiju programma «Automātika un datortehnika»

Bakalaura studiju programma akreditēta līdz 31.12.2022.
Iegūstamā kvalifikācija vai/un grāds: Inženierzinātņu bakalaurs datorvadībā un datorzinātnē.

Maģistra akadēmiskā studiju programma akreditēta līdz 31.12.2022.
Iegūstamā kvalifikācija vai/un grāds: Inženierzinātņu maģistrs datorvadībā un datortīklos

Maģistra profesionālā studiju programma akreditēta līdz 31.12.2022.
Iegūstamā kvalifikācija vai/un grāds: Profesionālais maģistrs datorvadībā un datortīklos un programmēšanas inženieris

Doktora studiju programma akreditēta līdz 31.12.2022.
Iegūstamā kvalifikācija vai/un grāds: Inženierzinātņu doktors

Studiju programma «Datorsistēmas»

1. līmeņa profesionālā studiju programma akreditēta līdz 31.12.2022.
Iegūstamā kvalifikācija vai/un grāds: Programmētājs

Bakalaura studiju programma akreditēta līdz 31.12.2022.
Iegūstamā kvalifikācija vai/un grāds: Inženierzinātņu bakalaurs datorvadībā un datorzinātnē

Bakalaura profesionālā studiju programma akreditēta līdz 31.12.2022.
Iegūstamā kvalifikācija vai/un grāds: Profesionālais bakalaurs datorsistēmās un programmēšanas inženieris

Maģistra studiju programma akreditēta līdz 31.12.2022.
Iegūstamā kvalifikācija vai/un grāds: Inženierzinātņu maģistrs datorsistēmās

Maģistra profesionālā studiju programma akreditēta līdz 31.12.2022.
Iegūstamā kvalifikācija vai/un grāds: profesionālais maģistra grāds datorsistēmās un sistēmanalītiķa vai programmēšanas inženiera kvalifikācija

Doktora studiju programma akreditēta līdz 31.12.2022.
Iegūstamā kvalifikācija vai/un grāds: Datorzinātņu doktors

Studiju programma «Informācijas tehnoloģija»

Bakalaura studiju programma akreditēta līdz 31.12.2022.
Iegūstamā kvalifikācija vai/un grāds: Inženierzinātņu bakalaurs datorvadībā un datorzinātnē

Maģistra akadēmiskā  studiju programma akreditēta līdz 31.12.2022.
Iegūstamā kvalifikācija vai/un grāds: Inženierzinātņu maģistrs informācijas tehnoloģijā

Maģistra profesionālā studiju programma akreditēta līdz 31.12.2022.
Iegūstamā kvalifikācija vai/un grāds:  profesionālais maģistra grāds informācijas tehnoloģijā un informācijas tehnoloģijas projektu vadītāja kvalifikācija

Doktora studiju programma akreditēta līdz 31.12.2022.
Iegūstamā kvalifikācija vai/un grāds: Inženierzinātņu doktors informācijas tehnoloģijā

Studiju programma «Finanšu inženierija»

Profesionālā bakalaura studiju programma akreditēta līdz 31.12.2022.
Iegūstamā kvalifikācija vai/un grāds: Profesionālais bakalaurs finanšu inženierijā un finanšu analītiķis

Studiju programma «Biznesa informātika»

Maģistra studiju programma akreditēta līdz 31.12.2022.
Iegūstamā kvalifikācija vai/un grāds: Inženierzinātņu maģistrs biznesa informātikā

Studiju programma «Intelektuālas robotizētas sistēmas»

Bakalaura studiju programma akreditēta līdz 31.12.2022.
Iegūstamā kvalifikācija vai/un grāds: Inženierzinātņu bakalaurs datorvadībā un datorzinātnē

Maģistra studiju programma akreditēta līdz 31.12.2022.
Iegūstamā kvalifikācija vai/un grāds: Inženierzinātņu maģistrs intelektuālās robotizētās sistēmās

Studiju programma «Loģistikas sistēmu un piegādes ķēdes vadība»

Maģistra studiju programma akreditēta līdz 31.12.2022.
Iegūstamā kvalifikācija vai/un grāds: Inženierzinātņu maģistrs loģistikas sistēmu un piegādes ķēžu vadībā