Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte
Parādīt izvēlni
Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte

Topošajiem studentiem

Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte piedāvā septiņas studiju programmas dažādos līmeņos.

Bakalaura akadēmiskās studijas

Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte piedāvā šādas bakalaura akadēmiskās studiju programmas:

Bakalaura studijās var iegūt inženierzinātņu bakalaura akadēmisko grādu datorvadībā un datorzinātnē (studiju ilgums 3 gadi).

Maģistra akadēmiskās studijas

Pēc bakalaura akadēmiskā grāda iegūšanas, turpinot studijas maģistrantūrā, var iegūt inženierzinātņu maģistra akadēmisko grādu. Mūsu fakultāte piedāvā šādas maģistra akadēmiskās programams:

Studiju ilgums akadēmiskajās maģistra studiju programmās ir 2 gadi.

Pēc bakalaura akadēmiskā grāda iegūšanas var izvēlēties studēt akadēmiskajās vai profesionālajās maģistra programmās.

Profesionālās studijas

Studējot profesionālajās studiju programmās, papildus zinātniskajam grādam tiek iegūta arī profesionālā kvalifikācija.

Pamatstudiju līmenī DITF piedāvā divas profesionālās studiju programmas:

Studiju programmā "Finanšu inženierija" (studiju ilgums - 4 gadi) tiek iegūts bakalaura profesionālais grādu finanšu inženierijā un finanšu analītiķa profesionālā kvalifikācija.

Iestājoties 1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības (koledžas) programmā "Datorsistēmas" var iegūt 4. līmeņa profesionālo kvalifikāciju atbilstoši profesijas standartam programmētājs (studiju ilgums - 3 gadi), un turpinot studijas bakalaura profesionālo studiju programmā (studiju ilgums - 1,5 gadi), var iegūt bakalaura profesionālo grādu datorsistēmās un programmēšanas inženiera 5. līmeņa profesionālo kvalifikāciju. Tālāk studējot "Datorsistēmu" profesionālajā maģistrantūras programmā ir iegūstams maģistra profesionālais grāds (studiju ilgums pēc profesionālā bakalaura programmas - 1,5 gadi), kā arī papildus sistēmanalītiķa profesionālā kvalifikācija. "Datorsistēmu" profesionālā bakalaura programmā tiek uzņemti studenti arī ar 1. līmeņa profesionālo augstāko izglītību, kas iegūta citās mācību iestādēs.

Maģistra profesionālās studijas

Studējot maģistra profesionālajās programmās (studiju ilgums - 2,5 gadi) var iegūt maģistra profesionālo grādu un programmēšanas inženiera, sistēmanalītiķa vai informācijas tehnoloģijas projektu vadītāja profesionālo kvalifikāciju. DITF piedāvā šādas maģistra profesionālās programmas:

Doktorantūra

Doktorantūrā var studēt tie, kas ieguvuši akadēmisko vai profesionālo maģistra grādu. DITF piedāvā šādas doktora studiju programmas (studiju ilgums – 4 gadi):

Papildus informācija par studiju programmām un tajās apgūstamajiem priekšmetiem ir pieejama RTU studiju programmu meklētājā un universitātes informatīvajos materiālos.

Kāpēc studēt DITF

Studiju programmas

Akreditācijas termiņi