Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte
Parādīt izvēlni
Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte

Informācija saistībā ar Covid-19

Fakultātes atbildīgā persona

Dekāna vietniece mācību darbā

Alla ANOHINA-NAUMECA;

%E2%80%8B">

!! Veicinot Covid-19 drošības prasību ievērošanu, fakultāšu lietvedes nodrošinās studentu pieņemšanu klātienē vienu reizi nedēļā – piektdienās, 10:00-13:00. Pārējās dienās visi jautājumi tiks risināti, izmantojot elektronisko saziņu.

!! Studiju process (lekcijas, praktiskās nodarbības, laboratorijas darbi, pārbaudījumi un citi ar studiju procesu saistīti pasākumi) DITF tiek organizēts attālināti līdz izmaiņām ar Covid-19 pandēmiju saistītajos valsts ierobežojumos.

Vispārīgas prasības

Atbilstoši RTU rektora rīkojumam (Nr. 01000-1.1-e/106, 24.08.2021):

  • Ja mācībspēkam, darbiniekam vai studējošajam ir apstiprināta Covid-19 saslimšana, saslimušajai personai par to nekavējoties jāinformē fakultātes atbildīgā persona.
  • Ja mācībspēkam, darbiniekam, vai studējošajam tiek noteikts Covid-19 slimnieka kontaktpersonas statuss vai ir jāievēro pašizolācija pēc atgriešanās no ārvalstīm, šai personai par to nekavējoties ir jāinformē fakultātes atbildīgā persona
  • Ja studentam parādās akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmes (drudzis, klepus, elpas trūkums) klātienes studiju procesa īstenošanas laikā, viņam nekavējoties ir jādodas mājās un jāsazinās ar ģimenes ārstu, kā arī jāinformē mācībspēks un savas fakultātes atbildīgā persona, savukārt mācībspēks izdara atbilstošu ierakstu nodarbības apmeklējuma lapā un arī ziņo fakultātes atbildīgajai personai.
  • Ja mācībspēkam parādās akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmes (drudzis, klepus, elpas trūkums) klātienes studiju procesa īstenošanas laikā, viņam ir jāpārtrauc nodarbība, par to paziņojot savam tiešajam vadītājam, jādodas uz savu dzīvesvietu un jāsazinās ar ģimenes ārstu, kā arī jāinformē fakultātes atbildīgā persona.
  • Atrodoties RTU telpās ārpus nodarbību telpām, studējošajiem jālieto mutes un deguna aizsegs. Nodarbību laikā maskas nav obligātas personām ar derīgu Covid-19 sertifikātu par vakcināciju vai pārslimošanu.
  • Vietās, kur tas iespējams, jāievēro divu metru fiziska distance un jāizvairās no drūzmēšanās.

Mācību procesa organizēšanas resursi