Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte
Parādīt izvēlni
Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte

Informācija saistībā ar Covid-19

Fakultātes atbildīgā persona

Dekāna vietniece mācību darbā

Alla ANOHINA-NAUMECA;

%E2%80%8B">

!! Veicinot Covid-19 drošības prasību ievērošanu, fakultāšu lietvedes nodrošinās studentu pieņemšanu klātienē vienu reizi nedēļā – piektdienās, 10:00-13:00. Pārējās dienās visi jautājumi tiks risināti, izmantojot elektronisko saziņu.

!! Laika posmā no 08.10.2020. līdz 31.01.2021. lekcijas neatkarīgi no studējošo skaita tiek nodrošinātas tikai attālināti. Studiju programmas praktiskās daļas nodarbības (laboratorijas darbus, praktiskos darbus, seminārus, praksi, kolokvijus, praktiskās konsultācijas u.c.) ir atļauts organizēt klātienē, ievērojot drošības pasākumus (sejas aizsargmaskas, virsmu dezinfekcija u.c.).

Vispārīgas prasības

 • Atrodoties RTU telpās, studējošajiem obligāti jālieto sejas aizsargmaskas.
 • Atrodoties un pārvietojoties RTU koplietošanas telpās, visam RTU personālam obligāti jālieto sejas aizsargmaskas vai sejas vairogi, izņemot gadījumu, ja persona atrodas aiz caurspīdīga aizsargekrāna
 • Tu nedrīksti atrasties universitātē, ja tev ir paaugstināta temperatūra, akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmes vai ja tev ir noteikta pašizolācija vai mājas karantīna.
 • Izvairies un novērs drūzmēšanos, kā arī ievēro 2 m fizisku distanci visur, kur vien tas ir iespējams.
 • Regulāri mazgā vai dezinficē rokas.
 • Ja klepo vai šķaudi, izmanto salveti vai šķaudi/klepo saliektā elkonī.
 • Pirms klātienes nodarbības reģistrējies apmeklējuma lapā.
 • Klātienes mācību pasākumu laikā, studējošajiem obligāti ir jālieto sejas aizsargmaskas.
 • Klātienes nodarbību laikā notīri savu darba vietu ar pieejamajiem dezinfekcijas līdzekļiem.
 • Centies izvairīties no iekārtu, darba priekšmetu un darba aprīkojuma, tai skaitā rakstāmpiederumu, nodošanas no viena cilvēka otram.
 • Regulāri iepazīsties ar informāciju ORTUS e-studiju kursos.
 • Izmanto RTU piešķirto e-pastu vai pāradresē ienākošās vēstules uz savu ikdienas e-pasta adresi
 • Ievēro Slimību profilakses un kontroles centra (https://www.spkc.gov.lv/lv/aktualitates-par-covid-19) un RTU ieteikumus Covid-19 izplatības ierobežošanai

Ja tev parādās akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmes klātienes mācību procesa laikā:

 • Pārtrauc studijas, informējot mācībspēku, un dodies mājās.
 • Informē fakultātes atbildīgo personu par notikušo.
 • Apmeklē medicīnas iestādi vai sazinies ar ģimenes ārstu.
 • Izvairies no citiem cilvēkiem (ja tas nav iespējams, lieto sejas masku vai mutes un deguna aizsegus).
 • Atgriezies mācību procesā klātienē tikai ar ārsta atļauju.

Ja tev ir apstiprināta Covid-19 infekcija:

 • Ievēro valstī noteikto izolāciju mājās (sazinies ar SPKC vai ģimenes ārstu un noskaidro savu statusu un to, kādi ierobežojumi tev jāievēro).
 • Informē fakultātes atbildīgo personu par savu statusu, izolācijas laika periodu, par atrašanās vietām RTU pēdējā nedēļā un iespējamajām kontaktpersonām.
 • Atgriezies mācību procesā klātienē tikai ar ārsta atļauju un uzrādot Covid-19 negatīvu testu fakultātes atbildīgajai personai.

Ja tu esi noteikts par kontaktpersonu Covid-19 inficētajai personai:

 • Turpmāk, līdz SPKC vai ģimenes ārsta norādījumiem, ievēro valstī noteikto karantīnu un neapmeklē klātienes pasākumus universitātē.
 • Informē fakultātes atbildīgo personu par savu statusu, karantīnas laika periodu, par atrašanās vietām RTU pēdējā nedēļā un iespējamajām kontaktpersonām.
 • Sazinies ar mācībspēkiem, kuru studiju kursos ir plānotas klātienes nodarbības, lai noskaidrotu iespējas piedalīties nodarbībās attālināti vai apgūt mācību saturu patstāvīgi.
 • Seko savam veselības stāvoklim, nepieciešamības gadījumā sazinies ar savu ģimenes ārstu, un nekavējoties informē  fakultātes atbildīgo personu, ja tev parādās akūtas veselības problēmas un/vai tiek apstiprināta Covid-19 saslimšana.
 • RTU rekomendē lūgt ģimenes ārstam nosūtījumu uz Covid-19 testu un testu veikt atbilstoši ģimenes ārsta norādījumiem.
 • Atgriezies mācību procesā klātienē tikai pēc karantīnas beigām.

Ja tev ir noteikta pašizolācija (10 dienas):

 • Informē fakultātes atbildīgo personu, norādot laika periodu, kad tev jāievēro pašizolācija.
 • RTU rekomendē lūgt ģimenes ārstam nosūtījumu uz Covid-19 testu un testu veikt atbilstoši ģimenes ārsta norādījumiem.
 • Atgriezies mācību procesā klātienē tikai pēc pašizolācijas beigām.

Mācību procesa organizēšanas resursi

 

 

 

 

_