Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte
Parādīt izvēlni
Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte

Struktūra

Lietišķo datorsistēmu institūts

Direktors: Asoc. profesors Dr. sc. ing. Egons LAVENDELIS

Lietišķo datorsistēmu institūts dibināts 1994.gadā. Institūts uzņem studentus studiju programmās «Datorsistēmas», «Intelektuālas robotizētas sistēmas», «Biznesa informātika» un «Finanšu pārvaldības informācijas sitēmas». LDI darbības mērķis – realizēt studiju programmas «Datorsistēmas» izpildi, kā reģistrētai zinātniskai institūcijai veikt aktīvu zinātnisku darbību, kā arī nodrošināt kvalitatīvas akadēmiskās un profesionālās studijas citās programmās.
Lietišķo datorsistēmu katedra (LDK) Programmatūras inženierijas katedra (PIK) Mākslīgā intelekta un sistēmu inženierijas katedra (MISIK)
Informācijas tehnoloģijas institūts

Direktors: Profesors Dr. sc. ing. Jānis GRABIS

Informācijas tehnoloģijas institūta (ITI) darbības mērķis ir sagatavot speciālistus ar augstāko izglītību informācijas tehnoloģijas jomā, kas uzņēmumos un dažāda veida organizācijās spēj nodrošināt efektīvu informācijas tehnoloģiju ieviešanu un praktisku izmantošanu.

Informācijas tehnoloģijas institūts īsteno visu līmeņu studiju programmas informācijas tehnoloģijā: 

Vadības informācijas tehnoloģijas katedra (VITK) Modelēšanas un imitācijas katedra (MIK)
Viedo datortehnoloģiju institūts

Direktors: Asoc. profesors Dr. sc. ing. Dmitrijs BĻIZŅUKS

Viedo datortehnoloģiju institūts (VDI) (iepriekš Datorvadības, automātikas un datortehnikas Institūts (DADI)) ir dibināts 1993. gadā un ir viens no Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultātes institūtiem.

Mēs sagatavojam augstas kvalifikācijas speciālistus visās datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas apakšnozarēs, kas mūsu absolventiem paver iespēju strādāt interesantās, prestižās un labi atalgotās profesijās. Mes nodrošinām aktuālas, augstas kvalitātes, starptautiski akreditētas studiju programmas visos studiju līmeņos (bakalaura, maģistra un doktora). Mūsu studentiem ir iespēja mācību darbā izmantot jaudīgu datortehniku un modernu programmatūru. Mes esam noslēguši sadarbības līgumus ar IBM, SUN, Microsoft, ABB, u.c. kompānijam. 

Attēlu apstrādes un datorgrafikas katedra (AADK) Datorvadības un datortīklu katedra
Lietišķās matemātikas institūts

Direktors: Prof. Andrejs Koliškins

Varbūtības teorijas un matemātiskās statistikas katedra (VTMSK) Inženiermatemātikas katedra (IMK)
Skaitļošanas centrs

Direktors: Vitolds OZOLIŅŠ

Vides modelēšanas centrs

Direktore: Irīna Eglīte

Studentu pašpārvalde
Pašpārvaldes uzdevums ir veidot pēc iespējas labāku studiju vidi, iesaistoties studiju vides uzlabošanā un veidojot saistošus pasākumus (gan izglītojošus, gan izklaidējošus). Taču pats galvenais pašpārvaldes uzdevums ir aizstāvēt DITF studentu viedokli un intereses.