Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte
Parādīt izvēlni
Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte

Spēcīgāko medicīnas jomas pētniecības organizāciju sadarbībā taps inovācijas sabiedrības veselības uzlabošanai

23. februāris
.
.
.
Foto: Vitālijs Vinogradovs, RTU

Sadarbojoties Latvijas spēcīgākajām medicīnas jomas pētniecības organizācijām, izveidota nacionāla līmeņa biomedicīnas pētniecības platforma sabiedrības veselības problēmu risināšanai; projektā aktīvi iesaistās Rīgas Tehniskās universitātes zinātnieki, attīstot nozīmīgas inovācijas. 

Biomedicīnas pētniecības platformas uzdevums ir terapijas pieejamības uzlabošana dzīvildzes un darbspējas pieaugumam, attīstot zāļu, to transportformu un vakcīnu ražošanas tehnoloģijas, īstenojot zāļvielu pārprofilēšanu, jaunu zāļu atklāšanu un attīstības pētījumus, kā arī identificējot jaunus biomarķierus un attīstot precīzijas medicīnas risinājumus.

Valsts pētījumu programmas projektā biomedicīnā, medicīnas tehnoloģijās un farmācijā (Nr.VPP-EM-BIOMEDICĪNA-2022/1-0001) apvienojies Latvijas Organiskās sintēzes institūts (OSI), Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs, Rīgas Stradiņa universitāte (RSU), Rīgas Tehniskā universitāte (RTU), Latvijas Universitāte un Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts «BIOR». Partneri divu gadu laikā realizēs septiņus pētniecības pilotprojektus. Katrs no pilotprojektiem paredz vairāku platformas partneru līdzdalību un aptver ļoti plašu sabiedrības veselības izaicinājumu spektru. 

RTU zinātnieki aktīvi iesaistās vairāku pilotprojektu īstenošanā, piemēram, RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes profesores Dagnijas Ločas vadībā, līdzdarbojoties profesoram Mārim Turkam, tiek attīstītas jaunas biomateriālu tehnoloģijas personalizētai pacientu ārstēšanai, lai uzlabotu kaula vēža terapiju un lokālu kaulaudu reģenerāciju pēc operācijām. Tiek attīstīti personalizēti 3D biomateriāli, zāļu piegādes sistēmas ilgstošai un kontrolētai aktīvo vielu piegādei un dozēšanai, padarot ārstēšanu efektīvāku un pacientiem draudzīgāku. Biomateriālu attīstībā RTU zinātnieki sadarbojas ar Rīgas Stradiņa universitātes un Latvijas Organiskās sintēzes institūta kolēģiem, turpinot Baltijas Biomateriālu ekselences centra (BBCE) projektā izvērsto sadarbību arī valsts pētījumu programmā.

Izmantojot lielos datus un mašīnmācīšanās tehnoloģijas, projektā tiek attīstīti arī risinājumi precīzijas medicīnā, sekmējot, piemēram, sirds un asinsvadu saslimšanu, audzēju, vielmaiņas traucējumu diagnostiku, ārstēšanu un profilaksi. Piemēram, RTU zinātnieki aktīvi līdzdarbojas standartizēta IT rīka izstrādē poliģenētisko risku vērtības aprēķināšanai, kas piemērots integrācijai veselības aprūpes sistēmā. Projekta īstenotāji norāda, ka Latvijas populācijai specifisku poliģenētisko risku kalkulatora prototips ir ar visaugstāko tehnoloģiskās gatavības līmeni, pēc atbilstošas validācijas to būs iespējams izmantot sešu plaši izplatītu saslimšanu riska novērtēšanai un atbilstošo preventīvo darbību plānošanai. Aktivitātes tiek īstenotas, izmantojot RTU HPC jeb Augstas veiktspējas skaitļošanas centra (High-Performance Computing Centre) tehnoloģisko nodrošinājumu un kompetences. Šis projekts apliecina RTU kā nozīmīgu spēlētāju medicīnas nozares IT risinājumu jaunradē.

Vēl viens būtisks virziens ir inovācijas antimikrobiālās rezistences diagnostikā un monitoringā, kurā ir iesaistīta profesora Tāļa Juhnas vadītā Ūdens pētniecības un vides biotehnoloģiju laboratorija. Šī pilotprojekta mērķis ir apzināt cilvēkiem bīstamas baktērijas un farmaceitiski aktīvo savienojumu emisijas avotus jeb kritiskos punktus, piemēram, slimnīcās, notekūdeņu un vides objektos, biotehnoloģiju uzņēmumos utt., un attīstīt tehnoloģiskus risinājumus, piemēram, notekūdeņu attīrīšanai, piesārņojuma riska zonām utt. 

Liela daļa pilotprojektu aktivitāšu vērstas uz jaunu zināšanu iegūšanu, ir plānots sagatavot virkni zinātnisko rakstu, veidojot bāzi jauniem konkursu projektu pieteikumiem, kā arī ieguldīt cilvēkkapitāla atjaunošanā, proti, tiks pabeigti vairāki promocijas darbi. 

Projekts tiek īstenots Ekonomikas ministrijas izveidotā valsts pētījumu programmā «Inovāciju fonds – nozaru pētījumu programma». Tās mērķis ir veicināt zinātnisko pētniecību, sadarbību starp zinātniskajiem institūtiem, universitātēm un industriju, sekmēt un atbalstīt tehnoloģiju pārnesi, inovatīvu un komercializējumu produktu un tehnoloģiju attīstību atbilstoši industrijas vajadzībām Latvijā apstiprinātajās viedās specializācijas stratēģijas jomās «Biomedicīna, medicīnas tehnoloģijas, farmācija» un «Fotonika un viedie materiāli, tehnoloģijas un inženiersistēmas». Arī fotonikas jomā sākta valsts pētījumu programmas projekta īstenošana ar nozīmīgu RTU zinātnieku iesaisti.

Informācija par rakstu

Raksta autors

RTU Sabiedrisko attiecību departaments

Publikācijas datums

23. februāris plkst. 10:47

Līdzīgi raksti

Jaunumi