Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte
Parādīt izvēlni
Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte

RTU izsludina atklātu starptautisku konkursu nākamā rektora izvēlei

13. septembris, 2022
.
.
Foto: Vitālijs Vinogradovs, RTU

Rīgas Tehniskā universitāte (RTU) nākamā rektora vēlēšanas organizē atbilstoši Augstskolu likuma jaunajai redakcijai un labas pārvaldības principiem, piesaistot personāla atlases uzņēmumu, kas sniegs atbalstu rektora kandidātu atlasē un vērtēšanā, rīkojot atklātu starptautisku konkursu un iesaistot lēmuma pieņemšanā kā RTU saimi, tā tautsaimniecības ekspertus. RTU aicina pretendentus savus pieteikumus iesniegt līdz 10. oktobrim.

«Universitātes sadarbībā ar industriju vietējā un starptautiskā mērogā ir ļoti nozīmīga tautsaimniecības sekmēšanai un biznesa kapacitātes palielināšanai. Bez inovācijām, augstas pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu radīšanas Latvijas ekonomiskā izaugsme šodien nav iespējama, tādēļ uz attīstību un rezultātu vērsta sadarbība ar industrijām būs viena no RTU jaunā rektora darbības prioritātēm. Latvijas lielākās uzņēmēju organizācijas līdzdarbojas arī rektora izvēles procesā – Nominācijas komisijā ir pārstāvji no Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras un Latvijas Darba devēju konfederācijas,» norāda RTU padomes priekšsēdētājs Andris Vanags.

«Rektora vēlēšanām ir nozīmīga loma straujākā augstākās izglītības starptautiskā attīstībā. No rektora redzējuma par universitātes attīstību, spējas ienest tajā pasaules elpu, vairot konkurētspējīgu, mūsdienīgu, izcilībā balstītu izglītību un zinātni un mākas izveidot un prasmīgi vadīt komandu, kas palīdzēs sasniegt stratēģiskos mērķus, ir atkarīga RTU kā vadošās zinātņu universitātes turpmāka izaugsme. Veiksmīgs vēlēšanu iznākums būs arī pozitīvs apstiprinājums augstākās izglītības pārvaldības reformai un stimuls turpmākai Latvijas tautsaimniecības un sabiedrības attīstībai,» uzsver RTU padomes locekle Sanda Liepiņa. Arī viņa norāda, ka Latvijas ilgtermiņa konkurētspējai nav nekā svarīgāka par augsti kvalificēta darbaspēka izglītošanu. RTU lomu darba tirgū pieprasītu speciālistu sagatavošanā un ekonomikas izaugsmei nepieciešamu inovāciju radīšanā apliecina kā Latvijas darba devēju novērtējums, tā starptautiski reitingi.

Augstskolu likums paredz, ka valsts dibinātās augstskolās rektora amata kandidātus izvēlas atklātā starptautiskā konkursā. RTU padome ir izlēmusi vēlēšanas organizēt pēc labas pārvaldības principiem, izveidojot detalizētu un pārskatāmu atlases gaitu. Starptautiska pieredze liecina, ka šādi izvēlēti pretendenti veiksmīgāk īsteno universitātes stratēģiskos mērķus, veicina dinamiskāku tās attīstību ar augstākiem rezultātiem inovāciju ieviešanā izglītībā un pētniecībā, kā arī līdzekļu piesaistē.

RTU Senāts sadarbībā ar padomi ir izstrādājis un apstiprinājis rektora vēlēšanu nolikumu, iepirkuma procesā ir izvēlēta personāla atlases kompānija «Eiro Personāls», kas nodrošina atbalstu pretendentu piesaistē, atlasē un novērtēšanā. Ir izveidota Nominācijas komisija, kas kopā ar personāla atlases uzņēmumu izvērtēs pretendentus. Tajā iekļauti RTU darbinieki, kuri pārstāv akadēmiskā personāla, studentu un absolventu intereses, RTU padomes, Izglītības un zinātnes ministrijas un industrijas pārstāvji. Ar Nominācijas komisijas izvēlētajiem rektora amata kandidātiem tiks iepazīstināta RTU padome, tā lems par kuru pretendentu vai pretendentiem būs jābalso RTU Satversmes sapulcei. Pirms balsojuma notiks pretendentu debates, iepazīstinot RTU darbiniekus un studentus ar savu darbības programmu. 

Lai pieteiktos konkursam, nepieciešama nevainojama reputācija, zinātņu doktora grāds kādā no RTU stratēģiskās specializācijas jomās ietilpstošajām zinātnes nozarēm un sasniegumi zinātnē, vismaz piecu gadu nepārtraukta pieredze vadošā amatā, vēlams akadēmiskā vidē, un ilgstoša līdzdalība starptautiskās organizācijās, piemēram, asociācijās, biedrībās, ekspertu padomēs, vismaz piecu gadu pieredze pētniecības un/vai attīstības projektu vadībā un finansējuma piesaistē, kā arī zinātniskās vai pētnieciskās pārstāvniecības pieredze starptautiskā līmenī. Rektora amata pretendentiem definētas arī noteiktas valsts un svešvalodu zināšanas, papildu tiks vērtēta arī pieredze vadošā amatā akadēmiskā vidē, starptautiskā uzņēmumā vai organizācijā, dažāda mēroga starptautiskās vidēs, darbība kā valsts zinātņu akadēmijas loceklim, starptautiska atpazīstamība pētniecībā pēc Hirša indeksa utt. 

Konkursa nolikums paredz, ka rektora amata pretendentiem nepieciešama izpratne par organizācijas un komandas vadību, stratēģiju izstrādi un ieviešanu, akadēmiskās un zinātniskās vides attīstīšanu, kvalitatīvu studiju nodrošināšanu, valorizāciju akadēmiskajā un zinātniskajā vidē, institucionālās ekselences nodrošināšanu, RTU darbību un pārvaldību, normatīvo regulējumu, labākajām korporatīvās pārvaldības praksēm, valsts pārvaldes un sistēmas darbību, uzņēmuma finanšu pārvaldības jautājumiem un uzņēmuma pārstāvniecību Latvijā un starptautiskajā vidē, sadarbībā ar iesaistītajām pusēm, sabiedrību un studentiem. Pretendentiem arī jābūt stratēģiskam redzējumam un kompetencēm pārmaiņu vadībā un orientācijā uz attīstību, līderībā, komandas vadībā un attīstībā, sadarbībā un attiecību veidošanā un uzturēšanā, lēmumu pieņemšanā. 

RTU rektora amata konkurss.

Rektora amata kandidāta CV forma

RTU ir vienīgā daudznozaru tehniskā universitāte Latvijā. Šogad tā svin 160. jubileju. 

Kopīgot rakstu

Informācija par rakstu

Raksta autors

RTU Sabiedrisko attiecību departaments

Publikācijas datums

13. septembris, 2022 plkst. 11:16

Līdzīgi raksti

Jaunumi