Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte
Parādīt izvēlni
Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte

RTU aicina strādājošos gūt papildzināšanas tālākizglītības kursos

4. februāris, 2022
.
.

Rīgas Tehniskā universitāte (RTU) strādājošajiem un pašnodarbinātajiem iedzīvotājiem piedāvā vairākus tālākizglītības kursus 28 programmās informācijas tehnoloģijas, programmēšanas, uzņēmumu vadīšanas un civilās drošības jomā, sniedzot iespēju papildināt savas zināšanas vai sākt apgūt kādu sev pavisam jaunu jomu un liekot pamatus profesionālajai pārkvalifikācijai. Kursu apmeklētājiem būs jāsedz vien 10% no mācību maksas, jo pārējo summu finansē Eiropas Savienības (ES) fondi un valsts. Pieteikšanās kursiem – Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) mājaslapā līdz 24. februārim.  

RTU kursu apmeklētājiem piedāvā 10 profesionālās pilnveides programmas un 18 studiju kursus. Par profesionālās pilnveides programmas (160 akadēmisko stundu apjomā) vai studiju kursa (80 akadēmisko stundu apjomā) apgūšanu dalībniekam jāsedz vien 10% no dalības maksas. Nodarbinātajiem no maznodrošinātām vai trūcīgām mājsaimniecībām mācības ir bez maksas. Pēc programmas apguves kursu apmeklētāji saņems apliecību par profesionālās pilnveides izglītību.

Izvēlei tiek piedāvātas dažādas programmas, piemēram, datu analīze un pārskatu sagatavošana, ievads lielapjoma datu analīzē ar mākslīgā intelekta līdzekļiem, E-biznesa uzturēšana un vadība, programmēšanas valodas, robotika un programmēšana ar mikrokontrolieriem, apkārtējās vides aizsardzība, bīstamo iekārtu uzraudzība, rūpniecisko atkritumu apsaimniekošana, kā arī daudzas citas. 

RTU piedāvātās programmas

Līdz šim, īstenojot pieaugušo mācības, vislielāko interesi ir radījušas profesionālās pilnveides programmas «Dizaina domāšana, projektu, produktu un procesu vadība ar Agile, Scrum, Lean, Kanban» un «WEB programmēšanas valodas un izstrāde (PHP, Javascript, Python)». Taču šajā mācību kārtā 12 tematus RTU piedāvā pirmoreiz.

Mācībām var pieteikties strādājošie un pašnodarbinātie Latvijas iedzīvotāji vecumā no 25 gadiem līdz neierobežotam vecumam, to skaitā jaunie vecāki bērna kopšanas atvaļinājumā, saglabājot darba attiecības, un strādājoši pensionāri, kā arī personas ar alternatīvo statusu. Katrs strādājošais projekta laikā var mācīties divas reizes. Pieteikties iespējams mācībām divās izglītības programmās, taču vienlaikus varēs mācīties tikai vienā programmā. Mācību grupu komplektēšana un mācību uzsākšana plānota no šī gada marta līdz maija beigām.

RTU kursus vada universitātes mācībspēki, kuri ir speciālisti gan savā jomā, gan arī pazīst biznesa vidi, līdz ar to kursi saturiski ir pielāgoti darba tirgus vajadzībām. Tāpat, rūpējoties par kvalitāti, notiek kursu dalībnieku aptaujas, un, uzklausot dalībnieku atsauksmes, kursi tiek saturiski pilnveidoti. Kursu dalībniekiem tiek nodrošināti mācību materiāli speciāli šim nolūkam veidotā e-vidē, un tos iespējams izmantot arī pēc kursu beigšanas.

Plašāka informācija – vai 26455085.

Projekta mērķis – pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci, lai laikus novērstu darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus pieprasījumam, veicinātu strādājošo konkurētspēju un darba produktivitātes pieaugumu. Šajā kārtā dalībnieki pilnveido savas digitālās kompetences.

Eiropas Sociālā fonda projekts Nr. 8.4.1.0/16/I/001 «Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide»

Saistītie tagi:
Kopīgot rakstu

Informācija par rakstu

Raksta autors

RTU Sabiedrisko attiecību departaments

Publikācijas datums

4. februāris, 2022 plkst. 14:35

Līdzīgi raksti

Jaunumi