Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte
Parādīt izvēlni
Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte

Pagarināta! Maģistra studiju programmas "Biznesa Informātika" vasaras uzņemšana līdz 31. augustam

24. augusts, 2018
.
.

Vasaras uzņemšana pagarināta līdz 31. augustam. Pilna laika studijas - 2 gadi, nodarbības notiek vakaros, mācību valoda angļu, 80 kredītpunkti.

Mērķis - noderīga izglītība

Rīgas Tehniskās universitātes maģistra studiju programmas „Biznesa informātika” mērķis ir sagatavot sistēmiski un inženierzinātniski domāt un darboties varošus speciālistus, kas spēj izmantot, piemeklēt, izstrādāt un ieviest informācijas un komunikācijas tehnoloģijā sakņotus biznesa attīstību veicinošus risinājumus, projektēt organizāciju iekšējās un starporganizāciju informācijas sistēmas un piedalīties atbilstošos starpdisciplināros un starptautiskos projektos.
Šī izglītība ietver kompetenču iegūšanu biznesa procesu modelēšanā, biznesa analītikā, risku vadībā un citās aktuālās sfērās (sk. priekšmetu sarakstu).

Ar ko RTU Biznesa informātika ir īpaša?

  1. Kā divas būtiskas iezīmes jāmin (1) zināšanu integrācija priekšmetu līmenī un (2) pasniedzēju komanda. Abas šis lietas ir savā starpā saistītas, jo bez otrās nebūtu iespējama pirmā. Zināšanu integrācija priekšmetu līmenī nozīmē to, ka vairāki pasniedzēji, kuriem pašiem ir atšķirīga kompetence, veido vienu priekšmetu, kurā rūpējas par to, lai studenti spētu saprast, kā biznesa un IKT sistēmas un to komponenti mijiedarbojas.  Tas atšķir RTU Biznesa informātiku no tām programmām ar līdzīgiem nosaukumiem, kurās vienkārši atsevišķi pasniedz biznesa priekšmetus un IT priekšmetus.  Lielākajai daļai pasniedzēju ir ievērojama starptautiskā, vadības darba un industriālā pieredze, kā arī izkopta prasme strādāt komandā.  Tā kā vairāki pasniedzēji ir vai nu mācījušies, veikuši pētījumus vai strādājuši par pasniedzējiem labās ASV universitātēs – darba stilā ir jaušami ASV raksturīgais lietišķais stils un prasības pret studentu. Studiju priekšmetos izmantojam dažādas apmācības metodes un dažādas pasniedzēju savstarpējās sadarbība metodes,  kuras esam izkopuši, veicot pētījumus un mācoties gan no savām un citu veiksmēm, gan neveiksmēm.  Tagad varam atzīt, ka bija vērts veidot šo programmu, mums ir interesanti un prieks tajā darboties, jo ir redzama studentu profesionālā izaugsme un plašas šīs programmas attīstības iespējas. 
  2. Studijas ir ANGĻU valodā, vakaros (arī pilna laika studijas, kas dažviet apzīmētās kā "dienas nodaļa" norisinās vakaros).
  3. Studiju programmu realizē RTU Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte sadarbībā ar RTU Rīgas Biznesa skoluBufalo universitāti (ASV) un International Business Machines Corporation (IBM). 
  4. Programmā studē studenti ar dažādu nozaru priekšzināšanām, tādejādi radot papildu iespējas zināšanu sinerģijai. Lai uzsāktu studijas maģistra akadēmisko studiju programmā „Biznesa informātika”, nepieciešams bakalaura akadēmiskais grāds inženierzinātnēs vai dabaszinātnēs, vai sociālās zinātnēs (ekonomikā, vadībzinātnē) vai bakalaura profesionālais grāds iepriekš minētajām zinātnes nozarēm atbilstošās jomās vai tiem pielīdzināma izglītība (sk. "Priekšnosacījumi").

Kur iegūt papildinformāciju?

Papildinformāciju var iegūt mājas lapā bi.rtu.lv, pa tālruņiem 26188383 vai 67089559  vai rakstot uz e-pasta adresi 

Uzņemšana pagarināta līdz 31. augustam!

https://www.rtu.lv/lv/studijas/uznemsana


 

Kopīgot rakstu

Informācija par rakstu

Raksta autors

RTU DITF

Publikācijas datums

24. augusts, 2018 plkst. 22:51

Līdzīgi raksti

Ziņas