Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte
Parādīt izvēlni
Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte

Kontakti

Dekāns

Profesors Dr. sc. ing. Agris ŅIKITENKO
+371 67089506

 

 
Veicinot Covid-19 drošības prasību ievērošanu, fakultāšu lietvedes nodrošinās studentu pieņemšanu klātienē vienu reizi nedēļā – piektdienās, 10.00–13.00. Pārējās dienās visi jautājumi tiks risināti, izmantojot elektronisko saziņu.
 
Amata nosaukums Adrese Tālrunis E-pasts

Dekāna vietniece mācību darbā
Dr. sc. ing. Alla ANOHINA-NAUMECA

Daugavgrīvas iela 2-235, Rīga  

Dekāna vietniece zinātniskajā darbā
Dr. sc. ing. Katrina BOLOČKO

Daugavgrīvas iela 2-338, Rīga +371 67089699

Dekāna vietniece administratīvi saimnieciskajā darbā
Sarmīte JAUNPETROVIČA

Daugavgrīvas iela 2-229, Rīga +371 67089541

Personāla speciāliste
Līga KUKLE

Daugavgrīvas iela 2-228, Rīga +371 67089512

Studentu lietvede
Vita MIHALOVSKA

Daugavgrīvas iela 2-226, Rīga +371 67089590
+371 26145775

Lietišķo datorsistēmu institūta direktors
Asoc. prof. Dr. sc. ing. Egons LAVENDELIS ​

Daugavgrīvas iela 2-531, Rīga +371 67089570

Lietišķo datorsistēmu institūta lietvede
Ligija APELE

Sētas iela 1-519, Rīga +371 67089548)

Informācijas tehnoloģijas institūta direktors
Profesors Dr. sc. ing. Jānis GRABIS

Sētas iela 1-400, Rīga

+371 67089594

+371 67089515

Informācijas tehnoloģijas institūta lietvede
Akvilīna SPROĢE

Daugavgrīvas iela 2-460, Rīga +371 67089516

Viedo datortehnoloģiju institūta direktors
Asoc. profesors Dr. sc. ing. Dmitrijs BĻIZŅUKS

Sētas iela 1-304, Rīga +371 67089520

Viedo datortehnoloģiju institūta lietvede
Rudīte PRŪSE

Sētas iela 1-304, Rīga +371 67089520

​Lietišķās matemātikas institūta direktors
Profesors Dr. mat. Andrejs 
KOLIŠKINS

Daugavgrīvas iela 2-135, Rīga +371 67089586

​Skaitļošanas centra vadītājs
Vitolds OZOLIŅŠ

Sētas iela 1-113, Rīga +371 67089547

Vides modelēšanas centra vadītājs
Dr. sc. ing. Aivars SPALVIŅŠ

Daugavgrīvas iela 2-127, Rīga +371 67089511 u.lv

Studentu pašpārvaldes vadītājaStudentu pašpārvaldes vadītāja
Alise Drozdova

Sētas iela 1-203, Rīga +371 28378555 m​

VDI - Viedo datortehnoloģiju institūts

Amata nosaukums Adrese Tālrunis E-pasts

Direktors
Asoc. profesors Dr. sc. ing. Dmitrijs BĻIZŅUKS

Sētas iela 1-304, Rīga

+371 67089520

Datorgrafikas un datorredzes katedras vadītāja
Asoc. profesore Dr. sc. ing. Katrina BOLOČKO

Daugavgrīvas 2-338, Rīga  

Datorvadības un datortīklu katedras vadītājs
Asoc. profesors Dr. sc. ing. Dmitrijs BĻIZŅUKS

Sētas iela 1-304, Rīga +371 67089520

ITI - Informācijas tehnoloģijas institūts

Amata nosaukums Adrese Tālrunis E-pasts

Direktors
Profesors Dr. sc. ing. Jānis GRABIS

Sētas iela 1-400, Rīga +371 67089594

Vadības informācijas tehnoloģijas katedras vadītājs
Profesors Dr. sc. ing. Jānis GRABIS

Sētas iela 1-400, Rīga +371 67089594

Modelēšanas un imitācijas katedras vadītājs
Asoc. profesors Dr. sc. ing. Andrejs ROMĀNOVS

Daugavgrīvas iela 2-429, Rīga +371 67089514

LDI - Lietišķo datorsistēmu institūts

Amata nosaukums Adrese Tālrunis E-pasts

Direktors
Asoc.prof. Dr.sc.ing. Egons LAVENDELIS

Daugavgrīvas iela 2-531, Rīga +371 67089570

Mākslīgā intelekta un sistēmu inženierijas katedras vadītājs
Profesors Dr. sc. ing. Agris ŅIKITENKO

Sētas iela 1-223, Rīga +371 67089506

Lietišķo datorzinātņu katedras vadītājs
Profesors Dr. sc. ing. Uldis SUKOVSKIS

Sētas iela 1-506, Rīga +371 67089577

Programmatūras inženierijas katedras vadītājs
Asoc. profesors Dr. sc. ing. Aleksejs JURENOKS

Sētas iela 1-503, Rīga +371 67089571

LMI - Lietišķās matemātikas institūts

Amata nosaukums Adrese Tālrunis E-pasts

Lietišķās matemātikas institūta direktors
Profesors Dr. mat.Andrejs KOLIŠKINS

Daugavgrīvas iela 2-135, Rīga +371 67089586

Inženiermatemātikas katedras vadītāja
Profesore Dr. math. Inta VOLODKO

Daugavgrīvas iela 2-148, Rīga +371 67089528

Varbūtību teorijas un matemātiskās statistikas katedras vadītāja
Asoc. profesore Nataļja BUDKINA

Daugavgrīvas iela 2-440, Rīga +371 67089517

 

RTU kontakti

Pieņemšanas laiki

Uzdod jautājumu!