Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte
Parādīt izvēlni
Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte

Kontakti

Dekāns

Profesors Dr. sc. ing. Agris ŅIKITENKO
+371 67089506

 

 
Veicinot Covid-19 drošības prasību ievērošanu, fakultāšu lietvedes nodrošinās studentu pieņemšanu klātienē vienu reizi nedēļā – piektdienās, 10.00–13.00. Pārējās dienās visi jautājumi tiks risināti, izmantojot elektronisko saziņu.
 
Amata nosaukums Adrese Tālrunis E-pasts

Dekāna vietniece mācību darbā
Dr. sc. ing. Alla ANOHINA-NAUMECA

Zunda krastmala 10, Rīga  

Dekāna vietniece zinātniskajā darbā
Dr. sc. ing. Katrina BOLOČKO

Zunda krastmala 10, Rīga +371 67089699

Dekāna vietniece administratīvi saimnieciskajā darbā
Sarmīte JAUNPETROVIČA

Zunda krastmala 10, Rīga +371 67089541

Personāla speciāliste
Līga KUKLE

Zunda krastmala 10, Rīga +371 67089512

Studentu lietvede
Vita MIHALOVSKA

Zunda krastmala 10, Rīga +371 67089590
+371 26145775

Lietišķo datorsistēmu institūta direktors
Asoc. prof. Dr. sc. ing. Egons LAVENDELIS ​

Zunda krastmala 10, Rīga +371 67089570

Lietišķo datorsistēmu institūta lietvede
Ligija APELE

Zunda krastmala 10, Rīga +371 67089548)

Informācijas tehnoloģijas institūta direktors
Profesors Dr. sc. ing. Jānis GRABIS

Zunda krastmala 10, Rīga

+371 67089594

+371 67089515

Informācijas tehnoloģijas institūta lietvede
Akvilīna SPROĢE

Zunda krastmala 10, Rīga +371 67089516

Viedo datortehnoloģiju institūta direktors
Asoc. profesors Dr. sc. ing. Dmitrijs BĻIZŅUKS

Zunda krastmala 10, Rīga +371 67089520

Viedo datortehnoloģiju institūta lietvede
Rudīte PRŪSE

Zunda krastmala 10, Rīga +371 67089520

​Lietišķās matemātikas institūta direktors
Profesors Dr. mat. Andrejs 
KOLIŠKINS

Zunda krastmala 10, Rīga +371 67089586

​Skaitļošanas centra vadītājs
Vitolds OZOLIŅŠ

Zunda krastmala 10, Rīga +371 67089547

Studentu pašpārvaldes vadītāja
Alise Drozdova

Zunda krastmala 10, Rīga +371 28378555 m​

VDI - Viedo datortehnoloģiju institūts

Amata nosaukums Adrese Tālrunis E-pasts

Direktors
Asoc. profesors Dr. sc. ing. Dmitrijs BĻIZŅUKS

Zunda krastmala 10, Rīga

+371 67089520

Datorgrafikas un datorredzes katedras vadītāja
Asoc. profesore Dr. sc. ing. Katrina BOLOČKO

Zunda krastmala 10, Rīga  

Datorvadības un datortīklu katedras vadītājs
Asoc. profesors Dr. sc. ing. Dmitrijs BĻIZŅUKS

Zunda krastmala 10, Rīga +371 67089520

ITI - Informācijas tehnoloģijas institūts

Amata nosaukums Adrese Tālrunis E-pasts

Direktors
Profesors Dr. sc. ing. Jānis GRABIS

Zunda krastmala 10, Rīga +371 67089594

Vadības informācijas tehnoloģijas katedras vadītājs
Profesors Dr. sc. ing. Jānis GRABIS

Zunda krastmala 10, Rīga +371 67089594

Modelēšanas un imitācijas katedras vadītājs
Asoc. profesors Dr. sc. ing. Andrejs ROMĀNOVS

Zunda krastmala 10, Rīga +371 67089514

LDI - Lietišķo datorsistēmu institūts

Amata nosaukums Adrese Tālrunis E-pasts

Direktors
Asoc.prof. Dr.sc.ing. Egons LAVENDELIS

Zunda krastmala 10, Rīga +371 67089570

Mākslīgā intelekta un sistēmu inženierijas katedras vadītājs
Profesors Dr. sc. ing. Agris ŅIKITENKO

Zunda krastmala 10, Rīga +371 67089506

Lietišķo datorzinātņu katedras vadītājs
Profesors Dr. sc. ing. Uldis SUKOVSKIS

Zunda krastmala 10, Rīga +371 67089577

Programmatūras inženierijas katedras vadītājs
Asoc. profesors Dr. sc. ing. Aleksejs JURENOKS

Zunda krastmala 10, Rīga +371 67089571

LMI - Lietišķās matemātikas institūts

Amata nosaukums Adrese Tālrunis E-pasts

Lietišķās matemātikas institūta direktors
Profesors Dr. mat.Andrejs KOLIŠKINS

Zunda krastmala 10, Rīga +371 67089586

Inženiermatemātikas katedras vadītāja
Profesore Dr. math. Inta VOLODKO

Zunda krastmala 10, Rīga +371 67089528

Varbūtību teorijas un matemātiskās statistikas katedras vadītāja
Asoc. profesore Nataļja BUDKINA

Zunda krastmala 10, Rīga +371 67089517

 

RTU kontakti

Pieņemšanas laiki

Uzdod jautājumu!