RTU Bērnu un jauniešu universitāte
Parādīt izvēlni
RTU Bērnu un jauniešu universitāte

BJU eksperiments

RTU Bērnu un jauniešu universitāte papildina interaktīvo interešu izglītības mācību materiālu piedāvājumu ar eksperimentu kastītēm, kas ļaus, izmantojot kastītes saturu un mājās viegli pieejamus priekšmetus, pašu spēkiem veikt zinātniskus eksperimentus, ko izstrādājuši RTU zinātnieki.

Eksperimenti domāti 12 līdz 15 gadus veciem skolēniem, cena 10 eiro. Tie aptver plašu tēmu loku – ķīmiju, elektroniku, fiziku, ģeometriju utt.

Eksperimentus izstrādā RTU zinātnieki, kuri paralēli zinātniskajam darbam vada BJU nodarbības. Eksperimentu kastītēs ir iekļauti nepieciešamie materiāli un pamācība, kā eksperiments veicams. Tiek izskaidrots eksperimentā notiekošais un sasniedzamais rezultāts. Zinātnieki sniedz arī skaidrojumu dažādiem ar eksperimentu saistītiem zinātniskiem terminiem. Lai būtu vieglāk izsekot eksperimenta gaitai, iepazīt RTU zinātniekus un uzzināt, kur zinātnē vai tautsaimniecībā eksperiments tiek izmantots, kastītes saturu papildina video.

Šie materiāli ir izmantojami gan tiešsaistes/klātienes lekciju laikā, gan arī darbojoties patstāvīgi ārpus nodarbību laika. Ja mācību materiāls domāts, lai to varētu izmantot patstāvīgi, ārpus nodarbībām, tad tam ir pievienots mācību materiāls kopā ar lietošanas instrukciju un paredzamajiem sasniedzamajiem rezultātiem. Instrukcijā būs skaidrojumi un attēli, kā arī tā būs video formātā. Šādā gadījumā mācību materiāla izmantošana tiek uzskatīta par BJU nodarbību attālināti. 

Citroni un LED diode

Pārbaudīsim! Cik spilgti deg LED diode? Ar multimetru izmēri spriegumu, ko rada citroni! 

Vai pavasaris ir tikai zaļš?

  Šajā eksperimentā varēsi izmēģināt ķīmijā ļoti plaši lietotu metodi vielu attīrīšanai un sadalīšanai – hromatogrāfiju.