Būvniecības inženierzinātņu fakultāte
Parādīt izvēlni
Būvniecības inženierzinātņu fakultāte

Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts

Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa“ Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā”

 

Ēku nesošo konstrukciju monitorings pie ārējās vides izraisītām vibrācijām Nr.1.1.1.2/VIAA/3/19/393

D.1.1. Literatūras apskata "Description of state-of-the-art methods and algorithms of data processing techniques and MEMS sensing technologies applicable for the global SHM of building structures" saturs un abstrakts

 

"Jaunu betonu un cementa kompozītu šļūdes un rukuma deformāciju eksperimentālā izpēte", Nr.1.1.1.2/VIAA/3/19/401

_