Būvniecības inženierzinātņu fakultāte
Parādīt izvēlni
Būvniecības inženierzinātņu fakultāte

Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts

Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa“ Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā”

 

“Ēku nesošo konstrukciju monitorings pie ārējās vides izraisītām vibrācijām”, Nr.1.1.1.2/VIAA/3/19/393

_