Būvniecības inženierzinātņu fakultāte
Parādīt izvēlni
Būvniecības inženierzinātņu fakultāte

Maģistra līmeņa studijas

Studiju programma Kopējais budžeta vietu skaits* Maksa semestrī Studiju uzsākšana**
Pilna laika (klātiene) Nepilna laika (neklātiene) Nepilna laika (klātiene)
Akadēmiskās maģistra studijas:
Inovatīva ceļu un tiltu inženierija 5 € 2 000 - - Rīga
Inovatīvie risinājumi ģeomātikā 5 € 2 000 - - Rīga
Profesionālās maģistra studijas:
Būvniecība 60 € 2 075 € 1 150 - Rīga
Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija 30 € 2 075 - - Rīga
Transportbūves 29 € 2 075 € 1 150 - Rīga
Ģeomātika 20 € 2 075 € 1 150 - Rīga

 

* Budžeta vietu kvotu sadalījumu pa studiju uzsākšanas vietām lūdzam skatīt pie programmas apraksta!

** Studiju uzsākšana var būt kādā no norādītām vietām, detalizētu informāciju var iegūt programmas aprakstā vai Uzņemšanas komisijā!

Studiju programmu reģistrā ir pieejama informācija par programmu akreditāciju, uzņemšanas nosacījumiem, vērtēšanas kārtību, studiju ilgumu, nepieciešamajiem kredītpunktiem, kā arī norādītas iespējamās absolventu profesijas.