Būvniecības inženierzinātņu fakultāte
Parādīt izvēlni
Būvniecības inženierzinātņu fakultāte

Bakalaura un koledžas studijas

Studiju programma Kopējais budžeta vietu skaits* Maksa semestrī Studiju uzsākšana**
Pilna laika (klātiene) Nepilna laika (neklātiene) Nepilna laika (klātiene)
Akadēmiskās bakalaura studijas:
Biotehnoloģija un bioinženierija - - - - Rīga
Profesionālās bakalaura studijas:
Būvniecība 140 € 1 500 € 900 - Rīga, Daugavpils, Liepāja
Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija 40 € 1 500 € 900 € 1 150 Rīga, Daugavpils, Liepāja
Transportbūves 50 € 1 500 € 900 - Rīga
Transportbūves 8 € 1 500 € 900 - Rīga
Ģeomātika 20 € 1 500 € 900 - Rīga

 

Studiju programma Kopējais budžeta vietu skaits* Maksa semestrī Studiju uzsākšana**
Pilna laika (klātiene) Nepilna laika (neklātiene) Nepilna laika (klātiene)
Pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība:
Būvdarbu vadīšana - - - € 1 150 Liepāja
Būvniecība 37 € 1 500 € 900 - Rīga, Daugavpils, Liepāja

 

* Budžeta vietu kvotu sadalījumu pa studiju uzsākšanas vietām lūdzam skatīt pie programmas apraksta!

** Studiju uzsākšana var būt kādā no norādītām vietām, detalizētu informāciju var iegūt programmas aprakstā vai Uzņemšanas komisijā!

Studiju programmu reģistrā ir pieejama informācija par programmu akreditāciju, uzņemšanas nosacījumiem, vērtēšanas kārtību, studiju ilgumu, nepieciešamajiem kredītpunktiem, kā arī norādītas iespējamās absolventu profesijas.