Būvniecības inženierzinātņu fakultāte
Parādīt izvēlni
Būvniecības inženierzinātņu fakultāte

Studiju programmas

Studiju programma Kopējais budžeta vietu skaits* Maksa semestrī Studiju uzsākšana**
Pilna laika (klātiene) Nepilna laika (neklātiene) Nepilna laika (klātiene)
Pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība:
Būvniecība 37 € 1 500 € 900 - Rīga, Daugavpils, Liepāja
Akadēmiskās bakalaura studijas:
Biotehnoloģija un bioinženierija - € 1 200 - - Rīga
Profesionālās bakalaura studijas:
Būvniecība 140 € 1 500 € 900 - Rīga
Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija 40 € 1 500 € 900 € 1 150 Rīga
Transportbūves 50 € 1 500 € 900 - Rīga
Ģeomātika 20 € 1 500 € 900 - Rīga
Akadēmiskās maģistra studijas:
Inovatīva ceļu un tiltu inženierija 5 € 2 000 - - Rīga
Inovatīvie risinājumi ģeomātikā 5 € 2 000 - - Rīga
Profesionālās maģistra studijas:
Būvniecība 60 € 2 075 € 1 150 - Rīga
Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija 30 € 2 075 - - Rīga
Transportbūves 29 € 2 075 € 1 150 - Rīga
Ģeomātika 20 € 2 075 € 1 150 - Rīga

Budžeta vietu kvotu sadalījumu pa studiju uzsākšanas vietām lūdzam skatīt pie programmas apraksta!

** Studiju uzsākšana var būt kādā no norādītām vietām, detalizētu informāciju var iegūt programmas aprakstā vai Uzņemšanas komisijā!

Doktora līmeņa studiju programmas

Nepilna laika studiju programmas

Topošajiem studentiem