Būvniecības inženierzinātņu fakultāte
Parādīt izvēlni
Būvniecības inženierzinātņu fakultāte

Ceļu un tiltu katedras ziņojumi

   

Prakses atskaites aizstāvēšana 2020/2021

Turpmāk Transportbūvju studiju programmu RBCTO un RBKB4 studentiem prakses aizstāvēšanas notiks Zoom platformā.

Par prakses aizstāvēšanas laikiem interesēties pie I.Paeglītes ()

Lai pieteiktos uz prakses aizstāvēšanu, jānosūta sekojoša informācija: Studenta vārds, uzvārds un kurss.

Vismaz dienu pirms prakses aizstāvēšanas elektroniski jāiesniedz prakses atskaite pdf. formātā, kā arī ieskenēta prakses dienasgrāmata un atsauksme.

 

Konsultācijas 2020/2021

Konsultācijas pie pasniedzējiem Ceļu un tiltu katedrā tiek organizētas pēc iepriekšēja pieraksta. Lai pieteiktos uz konsultāciju sūtīt e-pastu pasniedzējam.