Būvniecības inženierzinātņu fakultāte
Parādīt izvēlni
Būvniecības inženierzinātņu fakultāte

Bibliotēka

Bibliotēka

Bibliotēkas galvenais uzdevums ir nodrošināt RTU studiju procesu un pētniecisko darbību ar izcilas kvalitātes informāciju un pakalpojumiem, kā arī sniegt informacionālu atbalstu Latvijas zinātnei, tautsaimniecībai un sabiedrībai. Bibliotēka piedāvā RTU studentiem, mācībspēkiem, zinātniekiem un visai Latvijas sabiedrībai plašu tradicionālo krājumu un elektroniskos resursus inženierzinātnēs un arhitektūrā, kā arī citās nozarēs. Bibliotēka veic arī Inženierzinātņu vidusskolas nodrošināšanu ar mācību materiāliem. Augsti kvalificēti bibliotēkas darbinieki sniedz lietotājiem daudzveidīgu pakalpojumu klāstu, kurus, izmantojot mūsdienu informācijas tehnoloģijas un to iespējas, var saņemt arī attālināti.

Darba laiki un kontakti

Lasīt vairāk rtu.lv