Būvniecības inženierzinātņu fakultāte
Parādīt izvēlni
Būvniecības inženierzinātņu fakultāte

Būvmehānikas klubs

Būvmehānikas klubs ir RTU Būvniecības inženierzinātņu fakultātes Studentu pašpārvaldes dibināts klubs. Tā mērķis ir nostiprināt studentu praktiskās un teorētiskās zināšanas par būvmehāniku - praktiskās zinātnes daļu, kuras uzdevums ir prognozēt būvkonstrukciju izturēšanos (deformāciju un sabrukumu) dažādu slodžu un citu apstākļu ietekmē.
Kluba vadītājs kopā ar biedriem un aktīvistiem realizē gan vienkāršas teorētiskas lekcijas par dažādām būvmehānikas tēmām, gan praktiskas nodarbības. Tās sevī ietver teorētisko zināšanu pielietojumu praksē, piemēram, pēc aprēķiniem veidojot konstrukciju modeļus un tad testējot to noturību. Sevišķi lielu atbalstu klubs sniedz pirmā kursa studentiem, jo jau 1. semestrī vairāku lekciju garumā tiek padziļināti apskatīti būvmehānikas teorijas pamatprincipi. 
Būvmehānikas kluba sākotnējā ideja bija “students palīdz studentam”, tādējādi vienkopus sapulcējot vairāku kursu BIF studentu, kas kopīgi viens otram palīdz izprast būvmehānikas lekciju laikā apskatītās tēmas. Šodien, bez šī mērķa, klubs rīko nopietnus projektus, pieaicinot zinošus, augsta ranga vieslektorus- jomas speciālistus, kas dalās ar savu pieredzi. Būvmehānikas klubs ir aktīvākais klubs RTU, ko par piemēru ņem arī daudzas citas fakultātes.

Vairāk informāciju meklē šeit

Studentu kluba vadītājs: Elvis Znotiņš

m