Būvniecības inženierzinātņu fakultāte
Parādīt izvēlni
Būvniecības inženierzinātņu fakultāte

Ārpusstudijas

Būvniecības inženierzinātņu fakultātes Studentu pašpārvalde

RTU Būvniecības inženierzinātņu fakultātes studentu pašpārvalde jeb BIF SP ir galvenā organizācija, kas pārstāv BIF studentu intereses gan RTU lēmējinstitūcijās, gan ikdienas studiju procesā, kā arī parūpējas par ārpusstudiju dzīvi organizējot kultūras un sporta pasākumus.

RTU Studentu parlaments

RTU Studentu parlaments (RTU SP) ir draudzīga un tradīcijām bagāta studentu organizācija – Latvijas vecākā studentu pašpārvalde, kas dibināta 1992. gada 23. aprīlī. RTU SP ir īstā vieta visiem tiem RTU studentiem, kas savam studiju laikam vēlas piešķirt pievienoto vērtību. RTU SP pulcē kuplu skaitu aktīvu studentu no visām fakultātēm, apvienojot katras fakultātes studentu pašpārvaldes. Šeit ikvienu studentu gaidīs pozitīvi domubiedri, daudzkrāsaini projekti, dažādu ideju ģenerēšana un to realizēšana no A – Z, kā arī atbalsts trakām un inovatīvām idejām, kas kopumā veido neatņemamu dzīves pieredzi.

Būvmehānikas klubs

Būvmehānikas klubs ir RTU Būvniecības inženierzinātņu fakultātes Studentu pašpārvaldes dibināts klubs, kura mērķis ir nostiprināt studentu praktiskās un teorētiskās zināšanas par būvmehāniku.

Sports

RTU piedāvā studentiem gan brīvprātīgi apmeklēt sporta nodarbības, gan arī iespēju pilnveidot prasmes izlašu komandās.

Kultūra

RTU Kultūras centrs piedāvā iespēju studentiem, iesaistoties kādā no 12 kultūras kolektīviem vai trīs interešu klubiem, savu ārpus studiju laiku pavadīt radoši un aizraujoši, ienesot dzīvē ne vien iknedēļas balss, ķermeņa vai gara treniņu, bet arī jaunus draugus, piedzīvojumus un emocijas. RTU studenti sajūt sevi droši stāvam uz lielajām skatuvēm, piedalās Vispārējos latviešu Dziesmu un deju svētkos, Baltijas studentu Dziesmu un deju svētkos «Gaudeamus», kā arī starptautiskos konkursos un festivālos.