Būvniecības inženierzinātņu fakultāte
Parādīt izvēlni
Būvniecības inženierzinātņu fakultāte

Studijas

Papildus eksāmenu norise BIF

Studiju un sesijas grafiki

Prakse Būvkonstrukciju katedras studentiem

Studiju plāni

Informācija par izvēles priekšmetiem

Bibliotēka

RTU Zinātniskā bibliotēka dibināta 1862. gadā vienlaikus ar pirmo augstskolu tā laika Latvijas teritorijā - Rīgas Politehnisko augstskolu, un tā ir vecākā augstskolu bibliotēka Latvijā.

Studentu servisa centrs

Studentu servisa centrs ir izveidots ar mērķi nodrošināt centralizētu pakalpojumu sniegšanu, konsultēšanu un informēšanu par dažādiem jautājumiem, kas saistīti ar studijām un universitātē sniegtajām iespējām RTU studentiem, darbiniekiem un citiem interesentiem.

Erasmus+ un cita mobilitāte

RTU Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departamenta īstenotās Eiropas Komisijas augstākās izglītības apmaiņas programmas, kā arī mobilitāte divpusējo līgumu ietvaros dod RTU, kā arī RTU partneraugstskolu studentiem un mācībspēkiem iespēju izmantot studiju, docēšanas vai pieredzes apmaiņas iespējas ārvalstīs.

Ceļu un tiltu katedras ziņojumi