Būvniecības inženierzinātņu fakultāte
Parādīt izvēlni
Būvniecības inženierzinātņu fakultāte

Meklēt

Zinātne

https://www.rtu.lv/lv/bif/zinatne-bif
20. marts, 2017 - Satura lapa
BIF

...

Vides zinātne

Vides zinātne

https://www.rtu.lv
30. aprīlis - Studiju programma
RTU

Studiju programma izglīto vides speciālistus ar sistēmisku tehnisko domāšanu. Tu varēsi risināt ar vides tehnoloģijām, piemēram, emisiju samazināšanu, bioresursu un atkritumu ilgtspējīgu izmantošanu, ēku energoefektivitāti saistītus jautājumus, pieda...

Vides zinātne

Vides zinātne

https://www.rtu.lv
30. aprīlis - Studiju programma
RTU

Programma sagatavo vides aizsardzības speciālistus ar padziļinātām zināšanām inženiertehniskos jautājumos darbam dažādu nozaru uzņēmumos, zinātniskajās un valsts pārvaldes institūcijās. Tā ir labi apvienojama ar iepriekšējo citu nozaru inženiertehnis...

Digitālās humanitārās zinātnes

https://www.rtu.lv/lv/studijas/visas-studiju-programmas/atvert/HMD?department=23000&type=A
5. marts - Studiju programma
RTU

Digitālās humanitārās zinātnes ir jauna un strauji augoša starpdisciplinārā pētniecības nozare. Galvenie aplūkojamie temati ir ar humanitārajām zinātnēm un kultūras studijām saistīta datu digitalizācija, reprezentācija un arhivēšana, apstrāde, vizual...

Medicīnas inženierija un fizika

https://www.rtu.lv/lv/studijas/visas-studiju-programmas/atvert/MCF?department=25000
5. marts - Studiju programma
RTU

Apgūstot šo studiju programmu, Tu kļūsi par medicīnas fizikas un medicīnas fizikālo tehnoloģiju inženieri, kurš pārzina, veido un izmanto jaunākās medicīnas tehnoloģijas, kas balstās uz jaunākajiem sasniegumiem nanotehnoloģijā un fizikā. Bakalaura st...

Ražošanas inženierzinības un vadība

https://www.rtu.lv/lv/studijas/visas-studiju-programmas/atvert/MMZ?department=22000&type=A
5. marts - Studiju programma
RTU

Inženierprofilu universitāšu apvienībā zinātnē un tehnoloģijā BALTECH darbojas universitātes, kas ir ieinteresētas stabilā Baltijas jūras reģiona augstskolu sadarbībā inženierzinātnēs, tehnoloģijas attīstībā un rūpniecības vadībā: Tallinas Tehnoloģij...

E-studiju tehnoloģijas

https://www.rtu.lv/lv/studijas/visas-studiju-programmas/atvert/DME?department=23000&type=A
5. marts - Studiju programma
RTU

Digitālās humanitārās zinātnes ir jauna un strauji augoša starpdisciplinārā pētniecības nozare. Galvenie aplūkojamie temati ir ar humanitārajām zinātnēm un kultūras studijām saistīta datu digitalizācija, reprezentācija un arhivēšana, apstrāde, vizual...

Transporta elektronika un telemātika

https://www.rtu.lv/lv/studijas/visas-studiju-programmas/atvert/EGT?department=13000&type=A
5. marts - Studiju programma
RTU

Programma apvieno vairākus zinātnes virzienus: elektroniku, kriptogrāfiju, telekomunikācijas un datorzinātni. Tas nodrošina plaša profila speciālistu sagatavošanu, kuri spēj risināt daudzfunkcionālus uzdevumus un izstrādāt jaunas elektroniskās ierīce...

Enerģētika un elektrotehnika

https://www.rtu.lv/lv/studijas/visas-studiju-programmas/atvert/EMN?department=27000&type=A
30. aprīlis - Studiju programma
RTU

Enerģētika ir viena no saimniecības svarīgākajām nozarēm, bez kuras nav iespējama citu nozaru attīstība. Studiju programma paredz apgūt fundamentālo zinātņu priekšmetus, kā arī nozares speciālos priekšmetus trīs specializācijas virzienos: elektroapgā...

Uzņēmējdarbības loģistika

https://www.rtu.lv/lv/studijas/visas-studiju-programmas/atvert/ICL?department=22000
5. marts - Studiju programma
RTU

Programma veidota, lai sagatavotu vecākos speciālistus un struktūrvienību vadītājus loģistikas, uzglabāšanas un transporta ekonomikas jomā atbilstoši globālā darba tirgus prasībām. Uzsvars studiju procesā tiek likts uz profesionālo un praktisko kompe...

Meklēšanas rezultāti

Ir atrasti 22 rezultāti.

Tu meklēji:

- Meklēt frāzi
_