Būvniecības inženierzinātņu fakultāte
Parādīt izvēlni
Būvniecības inženierzinātņu fakultāte

Meklēt

Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts

https://www.rtu.lv/lv/bif/zinatne-bif/bif_postdoktorantura
25. marts - Satura lapa
BIF

Kopš 2017. gada oktobra Rīgas Tehniskā universitāte īsteno pēcdoktorantūras pētniecības projektus...

Nanoinženierija

https://www.rtu.lv/lv/studijas/visas-studiju-programmas/atvert/MGI?department=25000&type=A
5. marts - Studiju programma
RTU

Programma sagatavo augsta līmeņa speciālistus zinātniskās pētniecības darbībai nanoinženierijā, dažādu nanoinženierijā izmantojamo ierīču un tehnoloģiju projektēšanā....

Dzelzceļa elektrosistēmas

https://www.rtu.lv/lv/studijas/visas-studiju-programmas/atvert/EGZ?department=25000&type=A
5. marts - Studiju programma
RTU

Programma sagatavo starptautiski atzītus speciālistus dzelzceļa elektrosistēmu projektēšanai un zinātniskās pētniecības darba veikšanai....

Uzņēmējdarbība un vadīšana

https://www.rtu.lv/lv/studijas/visas-studiju-programmas/atvert/IMU?department=22000&type=A
5. marts - Studiju programma
RTU

Programma sagatavo patstāvīgai zinātniskās pētniecības, pedagoģiskai un praktiskai darbībai vadībzinātnē, attīstot efektīvu vadības lēmumu pieņemšanas loģiku un darba tirgum nepieciešamās vadības iemaņas un prasmes....

Ražošanas tehnoloģija

https://www.rtu.lv/lv/studijas/visas-studiju-programmas/atvert/MMR?department=25000&type=A
5. marts - Studiju programma
RTU

Programma sniedz padziļinātas teorētiskās zināšanas, attīsta pētniecības iemaņas un sagatavo augsta līmeņa speciālistus ražošanas un mašīnzinību nozarēs, kā arī sagatavo studējošos doktora studijām....

Telekomunikācijas

https://www.rtu.lv/lv/studijas/visas-studiju-programmas/atvert/EMC?department=13000&type=A
5. marts - Studiju programma
RTU

Programma sniedz akadēmisko izglītību inženierzinātņu nozares telekomunikāciju apakšnozarē atbilstoši jaunākajām tendencēm un sagatavo tālākām studijām doktorantūrā un patstāvīgai pētniecības un profesionālajai darbībai vadošajos telekomunikāciju uzņ...

Materiālu nanotehnoloģijas

https://www.rtu.lv/lv/studijas/visas-studiju-programmas/atvert/KMN?department=14000&type=A
5. marts - Studiju programma
RTU

Studiju programma sagatavo augsta līmeņa speciālistus nanomateriālos un nanotehnoloģijās, neorganisko, organisko un polimēru nanomateriālu, nanobiomateriālu jomās, kuri pārzina šo nanomateriālu ieguves tehnoloģijas un prot tās izmantot zinātniskās pē...

Inovatīvie risinājumi ģeomātikā

https://www.rtu.lv/lv/studijas/visas-studiju-programmas/atvert/BMR?department=24000&type=A
4. marts - Studiju programma
RTU

RTU un Viļņas Ģedimina Tehniskās universitātes (VĢTU) īstenotā studiju programma sagatavo augstas kvalifikācijas ģeomātikas speciālistus gan patstāvīgas zinātniskās pētniecības, gan praktiskā darba veikšanai Latvijā, Lietuvā un citās valstīs....

Visaptverošā kvalitātes vadība

https://www.rtu.lv/lv/studijas/visas-studiju-programmas/atvert/IGK?department=22000&type=A
5. marts - Studiju programma
RTU

Programma attīsta profesionālās, radošās un pētniecības prasmes darbam kvalitātes vadības un atbilstības novērtēšanas jomā un sagatavo speciālistus, kuri nodrošina organizācijas kvalitātes un procesu vadību, efektīvu jaunu tehnoloģiju, metodoloģiju u...

Siltumenerģētika un siltumtehnika

https://www.rtu.lv/lv/studijas/visas-studiju-programmas/atvert/MGG?department=25000&type=A
5. marts - Studiju programma
RTU

Programma sagatavo siltumenerģētikas, siltumtehnikas un siltumfizikas nozares speciālistus ar darba tirgum atbilstošu profesionālās izglītības līmeni, kas ļauj radoši un augsti kvalitatīvi veikt inženiera pienākumus, kā arī zinātniskās pētniecības un...

Meklēšanas rezultāti

Ir atrasti 38 rezultāti.

Tu meklēji:

- Meklēt frāzi
_