Būvniecības inženierzinātņu fakultāte
Parādīt izvēlni
Būvniecības inženierzinātņu fakultāte

Meklēt

Būvniecība

https://www.rtu.lv/lv/studijas/visas-studiju-programmas/atvert/NBCB?department=02063
1. jūnijs, 2018 - Studiju programma

Profesionālā bakalaura studiju programma «Būvniecība» paredz apgūt profilam atbilstošus vispārizglītojošos studiju kursus, nozares teorētiskos pamatkursus, nozares profesionālās specializācijas kursus kā arī humanitāros un sociālos priekšmetus. ...

Mašīnu un aparātu būvniecība

https://www.rtu.lv/lv/studijas/visas-studiju-programmas/atvert/NMCN?department=02063
1. jūnijs, 2018 - Studiju programma

Bakalaura profesionālo studiju programma «Mašīnu un aparātu būvniecība» aptver trīs apmācības specializācijas: tehnoloģisko un projektēšanas specializāciju, metalurģiju, un spiedapstrādi. Programmas humanitārie, sociālie priekšmeti dod pamatzināšanas...

Mašīnu un aparātu būvniecība

https://www.rtu.lv/lv/studijas/visas-studiju-programmas/atvert/DMCN?department=02500
29. maijs, 2018 - Studiju programma

Bakalaura profesionālo studiju programma «Mašīnu un aparātu būvniecība» aptver trīs apmācības specializācijas: tehnoloģisko un projektēšanas specializāciju, metalurģiju, un spiedapstrādi. Programmas humanitārie, sociālie priekšmeti dod pamatzināšanas...

Būvniecība

https://www.rtu.lv/lv/studijas/visas-studiju-programmas/atvert/RBGB?department=24000&type=A
19. septembris, 2018 - Studiju programma

Programma sniedz izglītību inženierzinātņu nozares būvniecības apakšnozarē, sagatavojot studentus darbam būvju projektēšanā un būvdarbu uzraudzībā un veikšanā, kā arī tālākām studijām doktorantūrā, augstskolu pedagoģiskajam vai praktiskajam darbam. ...

Būvniecība

https://www.rtu.lv/lv/studijas/visas-studiju-programmas/atvert/NBGB?department=02063&type=A
1. jūnijs, 2018 - Studiju programma

Studiju programma sniedz akadēmisko izglītību inženierzinātņu nozares būvniecības apakšnozarē, sagatavojot studentus tālākām studijām doktorantūrā, augstskolu pedagoģiskā darba veikšanai vai praktiskam darbam, kā arī sniedzot izglītību būvniecības no...

Būvniecība

https://www.rtu.lv/lv/studijas/visas-studiju-programmas/atvert/DBCB?department=02500
1. jūnijs, 2018 - Studiju programma

Studējot šajā programmā, Tu iegūsi mūsdienu prasībām atbilstošu profesionālo augstāko izglītību un praktiskās iemaņas būvniecības nozarē, kas ļaus Tev sākt darbu un veidot karjeru vienā no darba tirgū pieprasītākajām profesijām. Kļūstot par būvinženi...

Būvniecība

https://www.rtu.lv/lv/studijas/visas-studiju-programmas/atvert/LBCB?department=02600
30. maijs, 2018 - Studiju programma

Studējot šajā programmā, Tu iegūsi mūsdienu prasībām atbilstošu profesionālo augstāko izglītību un praktiskās iemaņas būvniecības nozarē, kas ļaus Tev sākt darbu un veidot karjeru vienā no darba tirgū pieprasītākajām profesijām. Kļūstot par būvinženi...

Būvniecība

https://www.rtu.lv/lv/studijas/visas-studiju-programmas/atvert/RBCB?department=24000
19. septembris, 2018 - Studiju programma

Studējot šajā programmā, Tu iegūsi mūsdienu prasībām atbilstošu profesionālo augstāko izglītību un praktiskās iemaņas būvniecības nozarē, kas ļaus Tev sākt darbu un veidot karjeru vienā no darba tirgū pieprasītākajām profesijām. Kļūstot par būvinženi...

Būvniecība

https://www.rtu.lv/lv/studijas/visas-studiju-programmas/atvert/LBKB?department=02600
29. maijs, 2018 - Studiju programma

Studiju programma, kuras izveidē piedalījušies vadošie Nīderlandes augstākās profesionālās izglītības eksperti, sagatavo kvalificētus būvdarbu organizatorus vienai no Latvijas straujāk augošajām nozarēm - ceļu būvniecībai. Studijās izmantoti moduļvei...

Būvniecība

https://www.rtu.lv/lv/studijas/visas-studiju-programmas/atvert/VBKB?department=02700
27. jūnijs, 2018 - Studiju programma

Studiju programma, kuras izveidē piedalījušies vadošie Nīderlandes augstākās profesionālās izglītības eksperti, sagatavo kvalificētus būvdarbu organizatorus vienai no Latvijas straujāk augošajām nozarēm - ceļu būvniecībai. Studijās izmantoti moduļvei...

Meklēšanas rezultāti

Ir atrasti 40 rezultāti.

Tu meklēji:

- Meklēt frāzi
_