Būvniecības inženierzinātņu fakultāte
Parādīt izvēlni
Būvniecības inženierzinātņu fakultāte

Meklēt

Uzņēmējdarbības finanses

https://www.rtu.lv/lv/studijas/visas-studiju-programmas/atvert/RIMF?department=22700&type=A
1. jūnijs, 2018 - Studiju programma

Programma nodrošina iespēju iegūt akadēmiskam maģistra grādam un akadēmiskās izglītības valsts standartam atbilstošas padziļinātas teorētiskās zināšanas uzņēmējdarbības finanšu vadībā, kā arī attīsta pētniecības prasmes, izglītojot uzņēmumu finanšu v...

Pilsētu un reģionu inženierekonomika

Pilsētu un reģionu inženierekonomika

https://www.rtu.lv/lv/studijas/visas-studiju-programmas/atvert/RIGY?department=22500&type=A
1. jūnijs, 2018 - Studiju programma

Programma sniedz maģistra profesionālo izglītību pilsētu un reģionu attīstības jomā, sagatavo sociāli atbildīgus un augsti kvalificētus speciālistus, kuru zināšanas, prasmes un kompetences ļauj pieņemt inženiertehniski pamatotus ekonomiskus lēmumus, ...

Pilsētu un reģionu inženierekonomika

https://www.rtu.lv/lv/studijas/visas-studiju-programmas/atvert/RIGY?department=22503&type=A
1. jūnijs, 2018 - Studiju programma

Programma sniedz maģistra profesionālo izglītību pilsētu un reģionu attīstības jomā, sagatavo sociāli atbildīgus un augsti kvalificētus speciālistus, kuru zināšanas, prasmes un kompetences ļauj pieņemt inženiertehniski pamatotus ekonomiskus lēmumus, ...

Elektronika

https://www.rtu.lv/lv/studijas/visas-studiju-programmas/atvert/REMJ?department=13200&type=A
31. maijs, 2018 - Studiju programma

Elektronika ir ienākusi praktiski visās mūsu dzīves jomās: medicīnā, aviācijā, specializētajā tirdzniecības un pakalpojumu sfērā, tehnoloģiskajos centros, laboratorijās, datortehnikā un telekomunikācijās u. c. Programma gatavo plaša profila augstas k...

Inovatīva ceļu un tiltu inženierija

https://www.rtu.lv/lv/studijas/visas-studiju-programmas/atvert/RBMI?department=24100&type=A
19. septembris, 2018 - Studiju programma

Programmu realizē RTU un Viļņas Ģedimina Tehniskā universitāte (VĢTU) saskaņā ar noslēgto līgumu. Programmas absolventi ir augsti kvalificēti transportbūvju speciālisti, kuri sagatavoti gan patstāvīgai zinātniskās pētniecības darbībai, gan praktiskai...

Uzņēmējdarbība un vadīšana

https://www.rtu.lv/lv/studijas/visas-studiju-programmas/atvert/RIBU?department=22700
1. jūnijs, 2018 - Studiju programma

Studiju laikā Tu apgūsi zināšanas un prasmes par mūsdienu uzņēmējdarbības vadības teorijām, metodēm un to izmantošanu praksē, kas palīdzēs karjeras izaugsmei un noderēs uzņēmējdarbības sākšanā. Studiju programma veidota tā, lai veicinātu studējošo an...

Digitālās humanitārās zinātnes

https://www.rtu.lv/lv/studijas/visas-studiju-programmas/atvert/RHMD?department=23000&type=A
1. jūnijs, 2018 - Studiju programma

Digitālās humanitārās zinātnes ir jauna un strauji augoša starpdisciplinārā pētniecības nozare. Galvenie aplūkojamie temati ir ar humanitārajām zinātnēm un kultūras studijām saistīta datu digitalizācija, reprezentācija un arhivēšana, apstrāde, vizual...

Automātika un datortehnika

https://www.rtu.lv/lv/studijas/visas-studiju-programmas/atvert/RDGF?department=12200&type=A
31. maijs, 2018 - Studiju programma

Studiju programma sagatavo speciālistus darbam automātikas un datortehnikas jomā, kā arī patstāvīgai zinātniskās pētniecības darbībai šādos virzienos: attēlu apstrāde un datorgrafika; datorvadības sistēmas; datortehnika un tīkli. Virzienu kopējā iezī...

RTU zinātniskā konference

https://www.rtu.lv/lv/bif/zinatne-bif/rtu-zinatniska-konference
25. janvāris, 2018 - Satura lapa

No 2018. gada 10. līdz 12. oktobrim notiks ikgadējā Rīgas Tehniskās universitātes 59. starptautiskā zinātniskā konference. ...

Studiju plāni

https://www.rtu.lv/lv/bif/studijas-bif/studiju-plani-1
19. februāris, 2018 - Satura lapa

Informācija par izvēles priekšmetiem...

Zinātniece no Panamas, veicot pētījumu RTU, atklāj mikroplastmasas daļiņas Daugavas ūdenī

https://www.rtu.lv/lv/bif/bif-par-mums/bif-zinas/atvert/zinatniece-no-panamas-veicot-petijumu-rtu-atklaj-mikroplastmasas-dalinas-daugavas-udeni-1
28. jūlijs, 2017 - Jaunums

Panamas Tehniskās universitātes zinātniece Denīze Delvalje (Denise Delvalle), kura Erasmus+ programmas laikā strādāja Rīgas Tehniskajā universitātē (RTU), konstatējusi plastmasas klātbūtni Daugavas ūdenī. Ūdens paraugi tika analizēti RTU laboratorijā...

Meklēšanas rezultāti

Ir atrasti 42 rezultāti.

Tu meklēji:

- Meklēt frāzi
_