Būvniecības inženierzinātņu fakultāte
Parādīt izvēlni
Būvniecības inženierzinātņu fakultāte

Meklēt

Automobiļu transports

https://www.rtu.lv/lv/studijas/visas-studiju-programmas/atvert/MGU?department=25000&type=A
5. marts - Studiju programma
RTU

Programma nodrošina profesionālo maģistra izglītību automobiļu transporta nozarē, lai, balstoties uz studiju programmas absolventu padziļinātajām zināšanām, radošo domāšanu un pētniecības iemaņām, sekmētu ilgtspējīgu augstas kvalitātes automobiļu tra...

Uzņēmējdarbība un vadīšana

Uzņēmējdarbība un vadīšana

https://www.rtu.lv
5. marts - Studiju programma
RTU

Programma sagatavo sociāli atbildīgus un kvalificētus speciālistus, kuru zināšanas, prasmes un kompetences ļauj strādāt valsts institūcijās, pašvaldībās, privātā sektorā, finanšu un apdrošināšanas sfērās, attīstīt zinātniskās pētniecības darbu, efekt...

Transporta sistēmu inženierija

https://www.rtu.lv/lv/studijas/visas-studiju-programmas/atvert/MGL?department=25000&type=A
5. marts - Studiju programma
RTU

Programma sagatavo konkurētspējīgus transporta un loģistikas speciālistus, nodrošinot plašu, profesionālu, praktiskai izmantošanai derīgu, padziļinātu izglītību, kas dod iespēju adaptēties darba tirgū, iekļauties pētniecības darbā transporta jomā un ...

Transportbūves

https://www.rtu.lv/lv/studijas/visas-studiju-programmas/atvert/BCT?department=24000
4. marts - Studiju programma
RTU

Studiju programma izglīto kvalificētus un konkurētspējīgus transportbūvju inženierus, kas var praktiski strādāt savā profesijā, plānojot, projektējot un organizējot ceļu, tiltu un citu transportbūvju izveidi, modernizāciju un uzturēšanu. Atšķirībā no...

Elektrotehnoloģiju datorvadība

https://www.rtu.lv/lv/studijas/visas-studiju-programmas/atvert/EMO?department=11000&type=A
5. marts - Studiju programma
RTU

Studiju laikā studenti padziļināti apgūst nozares teorētiskos un speciālos priekšmetus, kas saistīti ar elektrisko tehnoloģiju un to automatizācijas līdzekļu izveidi. Programma ir elektrotehnikas virziena, bet ar padziļinātu informācijas tehnoloģiju ...

Uzņēmējdarbības finanses

https://www.rtu.lv/lv/studijas/visas-studiju-programmas/atvert/IMF?department=22000&type=A
5. marts - Studiju programma
RTU

Programma nodrošina iespēju iegūt akadēmiskam maģistra grādam un akadēmiskās izglītības valsts standartam atbilstošas padziļinātas teorētiskās zināšanas uzņēmējdarbības finanšu vadībā, kā arī attīsta pētniecības prasmes, izglītojot uzņēmumu finanšu v...

Pilsētu un reģionu inženierekonomika

https://www.rtu.lv/lv/studijas/visas-studiju-programmas/atvert/IGY?department=22000&type=A
5. marts - Studiju programma
RTU

Programma sniedz maģistra profesionālo izglītību pilsētu un reģionu attīstības jomā, sagatavo sociāli atbildīgus un augsti kvalificētus speciālistus, kuru zināšanas, prasmes un kompetences ļauj pieņemt inženiertehniski pamatotus ekonomiskus lēmumus, ...

Elektronika

https://www.rtu.lv/lv/studijas/visas-studiju-programmas/atvert/EMJ?department=13000&type=A
5. marts - Studiju programma
RTU

Elektronika ir ienākusi praktiski visās mūsu dzīves jomās: medicīnā, aviācijā, specializētajā tirdzniecības un pakalpojumu sfērā, tehnoloģiskajos centros, laboratorijās, datortehnikā un telekomunikācijās u. c. Programma gatavo plaša profila augstas k...

Inovatīva ceļu un tiltu inženierija

https://www.rtu.lv/lv/studijas/visas-studiju-programmas/atvert/BMI?department=24000&type=A
4. marts - Studiju programma
RTU

Programmu realizē RTU un Viļņas Ģedimina Tehniskā universitāte (VĢTU) saskaņā ar noslēgto līgumu. Programmas absolventi ir augsti kvalificēti transportbūvju speciālisti, kuri sagatavoti gan patstāvīgai zinātniskās pētniecības darbībai, gan praktiskai...

Uzņēmējdarbība un vadīšana

https://www.rtu.lv/lv/studijas/visas-studiju-programmas/atvert/IBU?department=22000
5. marts - Studiju programma
RTU

Studiju laikā Tu apgūsi zināšanas un prasmes par mūsdienu uzņēmējdarbības vadības teorijām, metodēm un to izmantošanu praksē, kas palīdzēs karjeras izaugsmei un noderēs uzņēmējdarbības sākšanā. Studiju programma veidota tā, lai veicinātu studējošo an...

Meklēšanas rezultāti

Ir atrasti 38 rezultāti.

Tu meklēji:

- Meklēt frāzi
_