Būvniecības inženierzinātņu fakultāte
Parādīt izvēlni
Būvniecības inženierzinātņu fakultāte

Meklēt

Ekonomika

https://www.rtu.lv/lv/studijas/visas-studiju-programmas/atvert/RIME?department=22503&type=A
1. jūnijs, 2018 - Studiju programma

Programma nodrošina iespēju iegūt akadēmiskam maģistra grādam un akadēmiskās izglītības valsts standartam atbilstošas padziļinātas teorētiskās zināšanas ekonomikas jomā, kā arī attīsta pētniecības prasmes un sagatavo ekonomisko procesu analītiķus un ...

Ekonomika

Ekonomika

https://www.rtu.lv/lv/studijas/visas-studiju-programmas/atvert/RIBE?department=22500
1. jūnijs, 2018 - Studiju programma

Programma sagatavo ekonomistus, kuru zināšanas un kompetence ļauj pieņemt lēmumus, plānot un koordinēt ekonomiskos procesus. Studējot Tu pilnveidosi prasmi izmantot teorētiskās zināšanas konkrētu uzdevumu formulēšanai un risināšanai ekonomikā, pētnie...

Ekonomika

https://www.rtu.lv/lv/studijas/visas-studiju-programmas/atvert/RIBE?department=22503
1. jūnijs, 2018 - Studiju programma

Programma sagatavo ekonomistus, kuru zināšanas un kompetence ļauj pieņemt lēmumus, plānot un koordinēt ekonomiskos procesus. Studējot Tu pilnveidosi prasmi izmantot teorētiskās zināšanas konkrētu uzdevumu formulēšanai un risināšanai ekonomikā, pētnie...

Dzelzceļa transports

https://www.rtu.lv/lv/studijas/visas-studiju-programmas/atvert/NMCD?department=02063
1. jūnijs, 2018 - Studiju programma

Dzelzceļa transporta inženieri dzelzceļa transporta uzņēmumos un organizācijās nodrošina sliežu ceļu saimniecības un pārvadājumu tehnoloģijas un to organizāciju. Pētniecības un izglītības iestādēs viņi veic efektīvu ar pārvadājumu tehnisko, organizat...

Dzelzceļa transports

https://www.rtu.lv/lv/studijas/visas-studiju-programmas/atvert/DMCD?department=02500
1. jūnijs, 2018 - Studiju programma

Dzelzceļa transporta inženieri dzelzceļa transporta uzņēmumos un organizācijās nodrošina sliežu ceļu saimniecības un pārvadājumu tehnoloģijas un to organizāciju. Pētniecības un izglītības iestādēs viņi veic efektīvu ar pārvadājumu tehnisko, organizat...

Dzelzceļa transports

https://www.rtu.lv/lv/studijas/visas-studiju-programmas/atvert/RMCD?department=25500
17. februāris - Studiju programma

Dzelzceļa transporta inženieri dzelzceļa transporta uzņēmumos un organizācijās nodrošina sliežu ceļu saimniecības un pārvadājumu tehnoloģijas un to organizāciju. Pētniecības un izglītības iestādēs viņi veic efektīvu ar pārvadājumu tehnisko, organizat...

Automobiļu transports

https://www.rtu.lv/lv/studijas/visas-studiju-programmas/atvert/RMGU?department=25500&type=A
17. februāris - Studiju programma

Programma nodrošina profesionālo maģistra izglītību automobiļu transporta nozarē, lai, balstoties uz studiju programmas absolventu padziļinātajām zināšanām, radošo domāšanu un pētniecības iemaņām, sekmētu ilgtspējīgu augstas kvalitātes automobiļu tra...

Uzņēmējdarbība un vadīšana

https://www.rtu.lv/lv/studijas/visas-studiju-programmas/atvert/RIGU?department=22700&type=A
1. jūnijs, 2018 - Studiju programma

Programma sagatavo sociāli atbildīgus un kvalificētus speciālistus, kuru zināšanas, prasmes un kompetences ļauj strādāt valsts institūcijās, pašvaldībās, privātā sektorā, finanšu un apdrošināšanas sfērās, attīstīt zinātniskās pētniecības darbu, efekt...

Transporta sistēmu inženierija

https://www.rtu.lv/lv/studijas/visas-studiju-programmas/atvert/RMGL?department=25100&type=A
17. februāris - Studiju programma

Programma sagatavo konkurētspējīgus transporta un loģistikas speciālistus, nodrošinot plašu, profesionālu, praktiskai izmantošanai derīgu, padziļinātu izglītību, kas dod iespēju adaptēties darba tirgū, iekļauties pētniecības darbā transporta jomā un ...

Transportbūves

https://www.rtu.lv/lv/studijas/visas-studiju-programmas/atvert/RBCT?department=24100
19. septembris, 2018 - Studiju programma

Studiju programma izglīto kvalificētus un konkurētspējīgus transportbūvju inženierus, kas var praktiski strādāt savā profesijā, plānojot, projektējot un organizējot ceļu, tiltu un citu transportbūvju izveidi, modernizāciju un uzturēšanu. Atšķirībā no...

Elektrotehnoloģiju datorvadība

https://www.rtu.lv/lv/studijas/visas-studiju-programmas/atvert/REMO?department=11100&type=A
31. maijs, 2018 - Studiju programma

Studiju laikā studenti padziļināti apgūst nozares teorētiskos un speciālos priekšmetus, kas saistīti ar elektrisko tehnoloģiju un to automatizācijas līdzekļu izveidi. Programma ir elektrotehnikas virziena, bet ar padziļinātu informācijas tehnoloģiju ...

Meklēšanas rezultāti

Ir atrasti 42 rezultāti.

Tu meklēji:

- Meklēt frāzi
_