Būvniecības inženierzinātņu fakultāte
Parādīt izvēlni
Būvniecības inženierzinātņu fakultāte

Meklēt

Visaptverošā kvalitātes vadība

https://www.rtu.lv/lv/studijas/visas-studiju-programmas/atvert/IGK?department=22000&type=A
5. marts, 2020 - Studiju programma
RTU

Programma attīsta profesionālās, radošās un pētniecības prasmes darbam kvalitātes vadības un atbilstības novērtēšanas jomā un sagatavo speciālistus, kuri nodrošina organizācijas kvalitātes un procesu vadību, efektīvu jaunu tehnoloģiju, metodoloģiju u...

Siltumenerģētika un siltumtehnika

https://www.rtu.lv/lv/studijas/visas-studiju-programmas/atvert/MGG?department=25000&type=A
5. marts, 2020 - Studiju programma
RTU

Programma sagatavo siltumenerģētikas, siltumtehnikas un siltumfizikas nozares speciālistus ar darba tirgum atbilstošu profesionālās izglītības līmeni, kas ļauj radoši un augsti kvalitatīvi veikt inženiera pienākumus, kā arī zinātniskās pētniecības un...

Elektrotehnoloģiju datorvadība

https://www.rtu.lv/lv/studijas/visas-studiju-programmas/atvert/EGO?department=27000&type=A
28. augusts, 2020 - Studiju programma
RTU

Programma sniedz augstāko profesionālo izglītību elektrotehnikā un sagatavo augstākā līmeņa speciālistus ar inženiera kvalifikāciju un maģistra grādu, kas spēj formulēt un risināt sarežģītus elektrotehnisko iekārtu automatizācijas uzdevumus dažādās t...

Intelektuālas robotizētas sistēmas

https://www.rtu.lv/lv/studijas/visas-studiju-programmas/atvert/DMR?department=12000&type=A
4. marts, 2020 - Studiju programma
RTU

Studiju programma tiek realizēta sadarbībā ar Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāti, Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāti. Līgums ar Tartu Universitāti studentiem nodrošina iespēju paplašināt zināšanas un pieredzi elektronikā un autom...

Viedās elektroniskās sistēmas

https://www.rtu.lv/lv/studijas/visas-studiju-programmas/atvert/EGV?department=13000&type=A
5. marts, 2020 - Studiju programma
RTU

Profesionālā elektronikas maģistra studiju programma sagatavo plaša profila augstas kvalifikācijas elektronikas speciālistus, kuri izprot nozares attīstības tendences pasaulē un spēj strādāt viedo elektronisko iekārtu un sistēmu pētniecības, izstrāde...

Ģeomātika

https://www.rtu.lv/lv/studijas/visas-studiju-programmas/atvert/BCE?department=24000
4. marts, 2020 - Studiju programma
RTU

Tā ir vienīgā studiju programma Latvijas augstskolās, kas sagatavo zinošus un darba tirgū konkurētspējīgus speciālistus profesionālai darbībai ģeodēzijā, mērniecībā, kartogrāfijā, zemes pārvaldībā, kā arī zinātniskai pētniecībai un pedagoģiskajam dar...

Ķīmijas tehnoloģija

https://www.rtu.lv/lv/studijas/visas-studiju-programmas/atvert/KBL?department=14000
5. marts, 2020 - Studiju programma
RTU

Studiju programma sagatavo speciālistus ķīmijas, biotehnoloģijas, farmācijas, kosmētikas, pārtikas, būvmateriālu, keramikas, degvielu, koksnes pārstrādes, tekstilmateriālu un citiem ražošanas uzņēmumiem, kvalitātes kontroles un pētniecības laboratori...

Ķīmijas tehnoloģija

Ķīmijas tehnoloģija

https://www.rtu.lv
5. marts, 2020 - Studiju programma
RTU

Studiju programma ir vienīgā šāda veida programma Latvijā. Tā paredzēta ķīmijas tehnoloģijas speciālistu sagatavošanai ķīmijas, biotehnoloģijas, farmācijas, kosmētikas, pārtikas, būvmateriālu, keramikas, degvielu, koksnes pārstrādes, tekstilmateriālu...

Dzelzceļa elektrosistēmas

Dzelzceļa elektrosistēmas

https://www.rtu.lv
5. marts, 2020 - Studiju programma
RTU

Apgūstot programmu, Tu kļūsi par elektrosistēmu inženieri, dzelzceļa transporta elektrosistēmu apakšnozarē un varēsi strādāt dzelzceļa transporta uzņēmumos, organizācijās un pētniecības vai izglītības iestādēs, kas veic efektīvu ar pārvadājumu tehnis...

Ekonomika

https://www.rtu.lv/lv/studijas/visas-studiju-programmas/atvert/IME?department=22000&type=A
5. marts, 2020 - Studiju programma
RTU

Programma nodrošina iespēju iegūt akadēmiskam maģistra grādam un akadēmiskās izglītības valsts standartam atbilstošas padziļinātas teorētiskās zināšanas ekonomikas jomā, kā arī attīsta pētniecības prasmes un sagatavo ekonomisko procesu analītiķus un ...

Meklēšanas rezultāti

Ir atrasti 40 rezultāti.

Tu meklēji:

- Meklēt frāzi
_