Būvniecības inženierzinātņu fakultāte
Parādīt izvēlni
Būvniecības inženierzinātņu fakultāte

Meklēt

Nanoinženierija

https://www.rtu.lv/lv/studijas/visas-studiju-programmas/atvert/RMGI?department=25200&type=A
17. februāris - Studiju programma

Programma sagatavo augsta līmeņa speciālistus zinātniskās pētniecības darbībai nanoinženierijā, dažādu nanoinženierijā izmantojamo ierīču un tehnoloģiju projektēšanā.  ...

Dzelzceļa elektrosistēmas

https://www.rtu.lv/lv/studijas/visas-studiju-programmas/atvert/REGZ?department=25500&type=A
17. februāris - Studiju programma

Programma sagatavo starptautiski atzītus speciālistus dzelzceļa elektrosistēmu projektēšanai un zinātniskās pētniecības darba veikšanai.  ...

Uzņēmējdarbība un vadīšana

https://www.rtu.lv/lv/studijas/visas-studiju-programmas/atvert/RIMU?department=22700&type=A
14. maijs, 2018 - Studiju programma

Programma sagatavo patstāvīgai zinātniskās pētniecības, pedagoģiskai un praktiskai darbībai vadībzinātnē, attīstot efektīvu vadības lēmumu pieņemšanas loģiku un darba tirgum nepieciešamās vadības iemaņas un prasmes  ...

Ražošanas tehnoloģija

https://www.rtu.lv/lv/studijas/visas-studiju-programmas/atvert/RMMR?department=25300&type=A
17. februāris - Studiju programma

Programma sniedz padziļinātas teorētiskās zināšanas, attīsta pētniecības iemaņas un sagatavo augsta līmeņa speciālistus ražošanas un mašīnzinību nozarēs, kā arī sagatavo studējošos doktora studijām.  ...

Telekomunikācijas

https://www.rtu.lv/lv/studijas/visas-studiju-programmas/atvert/REMC?department=13100&type=A
31. maijs, 2018 - Studiju programma

Programma sniedz akadēmisko izglītību inženierzinātņu nozares telekomunikāciju apakšnozarē atbilstoši jaunākajām tendencēm un sagatavo tālākām studijām doktorantūrā un patstāvīgai pētniecības un profesionālajai darbībai vadošajos telekomunikāciju uzņ...

Ģeomātika

https://www.rtu.lv/lv/studijas/visas-studiju-programmas/atvert/NBCE?department=02063
1. jūnijs, 2018 - Studiju programma

Studiju programma ir vienīgā šāda programma Latvijas augstskolās, kas sagatavo studentus profesionālai darbībai ģeodēzijā, mērniecībā, kartogrāfijā, zemes pārvaldībā, zinātniskai pētniecībai šajos virzienos, kā arī pedagoģiskajam darbam....

Elektronika

https://www.rtu.lv/lv/studijas/visas-studiju-programmas/atvert/NEGJ?department=02063&type=A
1. jūnijs, 2018 - Studiju programma

Profesionālā augstākās izglītības maģistra studiju programma «Elektronika» gatavo speciālistus – inženierus, kuri spējīgi strādāt elektronisko iegulto un datu pārraides sistēmu pētniecības, izstrādes, uzstādīšanas, ekspluatācijas un modernizācijas jo...

Materiālu nanotehnoloģijas

https://www.rtu.lv/lv/studijas/visas-studiju-programmas/atvert/RKMN?department=14000&type=A
1. jūnijs, 2018 - Studiju programma

Studiju programma sagatavo augsta līmeņa speciālistus nanomateriālos un nanotehnoloģijās, neorganisko, organisko un polimēru nanomateriālu, nanobiomateriālu jomās, kuri pārzina šo nanomateriālu ieguves tehnoloģijas un prot tās izmantot zinātniskās pē...

Elektronika

https://www.rtu.lv/lv/studijas/visas-studiju-programmas/atvert/REGJ?department=13200&type=A
21. septembris, 2018 - Studiju programma

Programma sagatavo augstākās kvalifikācijas speciālistus elektronikā un mobilos sakaros ar profesionālā maģistra grādu un elektronikas inženiera kvalifikāciju, kuri strādā elektroniskās (tai skaitā IT) aparatūras pētniecības, izstrādes, uzstādīšanas,...

Inovatīvie risinājumi ģeomātikā

https://www.rtu.lv/lv/studijas/visas-studiju-programmas/atvert/RBMR?department=24100&type=A
19. septembris, 2018 - Studiju programma

RTU un Viļņas Ģedimina Tehniskās universitātes (VĢTU) īstenotā studiju programma sagatavo augstas kvalifikācijas ģeomātikas speciālistus gan patstāvīgas zinātniskās pētniecības, gan praktiskā darba veikšanai Latvijā, Lietuvā un citās valstīs.  ...

Meklēšanas rezultāti

Ir atrasti 42 rezultāti.

Tu meklēji:

- Meklēt frāzi
_