Būvniecības inženierzinātņu fakultāte
Parādīt izvēlni
Būvniecības inženierzinātņu fakultāte

Kontakti

Dekāns

Profesors Dr. sc. ing. Mārtiņš Vilnītis
+371 67080278

Ķīpsalas iela 6B–228, Rīga

 
Amata nosaukums Adrese Tālrunis E-pasts

Prodekāns zinātnes jomā
Dr. sc. ing. Sandris Rucevskis

Ķīpsalas iela 6B–230, Rīga

Apmeklētājus pieņem:

rakstīt e-pastu

+371 29282562

Prodekāne studiju jomā
Daina Brence

 

Ķīpsalas iela 6B–226, Rīga

Apmeklētājus pieņem:
rakstīt e-pastu

+371 67089112 
+371 29192489
 

Dekāna vietnieks saimnieciskajā darbā
Guntis Brencis

Ķīpsalas iela 6B–226, Rīga

+371 67089112

Transportbūvju institūta direktors
Profesors Dr. sc. ing. Ainārs Paeglītis

Ķīpsalas iela 6B-242, Rīga +371 67089223

Būvkonstrukciju inžienerzinātņu institūta direktors
Profesors Dr. sc. ing. Leonīds Pakrastiņš

Ķīpsalas iela 6B-236, Rīga +371 67089145

Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģiju institūta direktors
Profesors Dr. habil. sc. ing. Egīls Dzelzītis

Ķīpsalas iela 6B-223, Rīga

+37129205585

Būvražošanas institūta direktors
Profesors Dr. sc. ing. Mārtiņš Vilnītis

Ķīpsalas iela 6B-225, Rīga +371 29121187

Materiālu un konstrukciju institūta direktors
Profesors Dr. sc. ing. Andris Čate

Ķīpsalas iela 6B-231, Rīga +371 67089124
Ūdens sistēmu un biotehnoloģiju institūta direktore
Dr.sc.ing. Linda Mežule
Ķīpsalas iela 6B, Rīga  

Studentu pašpārvaldes vadītāja
Amanda Veidere​ 

Ķīpsalas iela 6B, Rīga +371 27824675 m

Uzdod jautājumu!