Būvniecības inženierzinātņu fakultāte
Parādīt izvēlni
Būvniecības inženierzinātņu fakultāte

Kontakti

Dekāns

Profesors Dr. sc. ing. Juris Smirnovs
+371 67089278

Apmeklētājus pieņem Ķīpsalas iela 6B–228. kabinetā otrdienās plkst. 16–18 un piektdienās plkst. 10–12

 
Amata nosaukums Adrese Tālrunis E-pasts

Dekāna vietnieks zinātniskajā darbā
Asoc. profesors Dr. sc. ing. Jānis Kaminskis

Ķīpsalas iela 6A–238a, Rīga

Apmeklētājus pieņem:
otrdienās plkst. 16–18
piektdienās plkst. 10–12

+371 67089287
+371 27476220

Dekāna vietniece mācību darbā
Daina Brence

 

Ķīpsalas iela 6B–226, Rīga

Apmeklētājus pieņem:
Otrdienās plkst. 16–18
piektdienās plkst. 10–12

+371 67089112 
+371 29192489
 

Dekāna vietnieks saimnieciskajā darbā
Māris Zemītis

Ķīpsalas iela 6A–240, Rīga

Apmeklētājus pieņem:
otrdienās plkst. 16–18
piektdienās plkst. 10–12

+371 67089143

Transportbūvju institūta direktors
Profesors Dr. sc. ing. Ainārs Paeglītis

Ķīpsalas iela 6A-332, Rīga +371 67089223

Būvniecības un rekonstrukcijas institūta direktors
Profesors Dr. sc. ing. Leonīds Pakrastiņš

Ķīpsalas iela 6A-447, Rīga +371 67089145

Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģiju institūta direktors
Profesors Dr. habil. sc. ing. Egīls Dzelzītis

Ķīpsalas iela 6A-247b, Rīga +371 67089281

Būvražošanas institūta direktors
Profesors Dr. sc. ing. Mārtiņš Vilnītis

Ķīpsalas iela 6A-434, Rīga +371 67089229

Materiālu un konstrukciju institūta direktors
Profesors Dr. sc. ing. Andris Čate

Ķīpsalas iela 6A-353, Rīga +371 67089124

Studentu pašpārvaldes vadītāja
Aija Pūsepa

Ķīpsalas iela 6A, Rīga +371 27145415

Gribi uzzināt?

_