Bibliotēkas veidotās datubāzes

RTU vēstures un mācībspēku publikāciju datubāze – datubāze ir papildinājums RTU Zinātniskās bibliotēkas katalogam. Datubāzes saturs: RTU mācībspēku un darbinieku publicētie, promocijas, rediģētie, recenzētie, sastādītie/sagatavotie darbi; Raksti un grāmatas par RTU darbiniekiem un ar RTU saistītām personām; Raksti un grāmatas par RTU, tās vēsturi.

Arhitektūra un būvniecība – datubāze atspoguļo informāciju par rakstiem žurnālos un rakstu krājumos arhitektūras un būvniecības nozarēs. Datubāzē pieejamo rakstu pilntekstus varat lasīt Centrālajā bibliotēkā.

RTU Zinātniskās bibliotēkas Ķīmijas filiāles krājuma datubāze – datubāzē pieejami pilnteksti par ķīmijas pielietojamību sadzīvē, rūpniecībā u.c.

Studijas