RTU Attīstības fonds
Parādīt izvēlni
RTU Attīstības fonds

RTU HPC (High Performance Computing) centrs

RTU HPC (High Performance Computing) centrs

RTU HPC (High Performance Computing) centrs jeb Zinātniskās skaitļošanas centrs ir Zinātņu prorektora paspārnē esoša struktūrvienība. Tā misija ir veicināt un atbalstīt digitālo tehnoloģiju lietošanu pētniecībā, nodrošinot piekļuvi modernai superskaitļošanas infrastruktūrai; sadarbojoties ar Eiropas e-infrastruktūrām; sniedzot modelēšanas un simulācijas pakalpojumus; nodrošinot zinātnisko programmatūru universitātes pētniecības un mācību procesam; kā arī rīkojot apmācības un seminārus par digitālās zinātnes tematiku. Vairāk kā 10 darbības gados uzkrāta plaša pieredze superskaitļošanā gan inženierzinātņu, gan citu jomu lietojumu atbalstam, un izveidota sadarbība ar lielākajiem Latvijas zinātniskajiem institūtiem un universitātēm.

Ar SIA “Mikrotīkls” finansējumu atbalstītā projekta mērķis ir modernizēt RTU HPC centra tīkla un skaitļošanas infrastruktūru, pielāgojot to liela apjoma datu apstrādei un glabāšanai vēža izpētes un citos projektos. Projekta laikā paredzēts uzstādīt modernas datu glabāšanas iekārtas, kas ļaus efektīvāk analizēt genoma datus un palielinās glabāšanas kapacitāti par vairāk kā pus petabaitu. Savukārt “Mikrotīkls” ražotās tīkla iekārtas ļaus nodrošināt ātrus savienojumus ar zinātniskajiem institūtiem šo datu pārsūtīšanai.

Uzņēmumiem