RTU Attīstības fonds
Parādīt izvēlni
RTU Attīstības fonds

Mācību komplekta izstrāde C++ valodu apguvei robotikas kontekstā

Mācību komplekta izstrāde C++ valodu apguvei robotikas kontekstā

Projekta mērķis ir radīt universālu elektronikas un programmēšanas komplektu, kas tiks izmantots mācību procesa realizācijai RTU, ar iespēju replicēt to arī skolotāju apmācībās, īstenojot skolotāju tālākizglītības kursus un seminārus.

Projekta laikā tiks izveidot mācību komplektu (metodiskie materiāli un nepieciešamo elektronisko komponenšu kopa), kas ļaus nodrošināt mācību procesu gan universitāšu līmeņa studentiem (gan bakalaura, gan maģistra līmeņa studentiem) apgūstot C++ programmēšanas valodu, algoritmēšanas pamatus un datoriku.

Mācību komplektā esošie uzdevumi tiks pielāgoti laboratorijas darba ilgumam - 40 minūtēm, kas ļaus nākotnē replicēt šo metodoloģiju uz vidusskolas līmeni, integrējot to programmēšanas stundas programmā (tiks realizētā no 2020. gada).

Uzņēmumiem