RTU Attīstības fonds
Parādīt izvēlni
RTU Attīstības fonds

Atbalsts RTU Inženierzinātņu vidusskolai

Atbalsts RTU Inženierzinātņu vidusskolai

RTU IZV 2019. gads vainagojies ar daudziem panākumiem, un skolēnu un skolotā­ju darbs ticis atzinīgi novērtēts arī plašākā sabiedrībā. Vidusskola ieguvusi otro vietu Ata Kronvalda fonda veidotajā «Zvaigžņu reitingā». Tajā iekļautas vidussko­las, kuru skolēniem ir augstākie sasniegumi starptautiskajās mācību olimpiādēs. RTU IZV jau ceturto gadu pēc kārtas atzīta par labāko skolu mazo skolu grupā «Lielās pūces» reitingā. Šajā reitingā ņemti vērā skolēnu sasniegumi pilsētas un valsts olimpiādēs, kā arī zinātniskajās konferencēs. Draudzīgā aicinājuma fonda skolu reitingā RTU IZV lielo pilsētu skolu grupā atzīta kā absolūti labākā matemā­tikā un dabas zinībās un ieguvusi 1. vietu latviešu valodā. Šis skolu reitings tiek veidots, ņemot vērā centralizēto eksāmenu rezultātus. RTU IZV skolotāji saņēmuši Draudzīgā aicinājuma medaļu par skolēnu sagatavošanu augstiem starptau­tiskiem mācību sasniegumiem un absolventi par izciliem sasniegumiem starp­tautiskajās olimpiādēs. Draudzīgā aicinājuma medaļu pasniedz vienu reizi mūžā. 2019. gada 29. jūnijā RTU Lielajā Aulā notika skolas 2. izlaidums, kuru ar savu klāt­būtni pagodināja bijušais valsts prezidents Andris Bērziņš. Skolu absolvēja 24 absolventi.

Pateicoties uzņēmumu sniegtajam atbalstam, arī 2019. gadā ir izdevies atbalstīt skolēnus, piešķirot stipendijas, piemēram, AS «UPB» piešķīra ikmēneša stipendi­jas 8 IZV skolēniem, AS «Severstal», noslēdzoties katram mācību gada semes­trim, piešķīra vienreizējas stipendijas skolēniem, kuri tika izvēlēti konkursa kārtībā, balstoties uz viņu mācību sasniegumiem un sabiedrisko aktivitāti. Uzņēmums AS «HansaMatrix Innovation» finansiāli atbalstīja skolas Robotikas pulciņu, piešķirot stipendijas 11 dalībniekiem un atbalstot komandu dalību starptautiskās robotikas sacensībās ROBOTEX Igaunijā, Tallinā un ROBOWAY Polijā, Gdaņskā kā arī dalību RTU rīkotajā Elektronikas dienā, kur elektronikas pulciņu darbu izstādē IZV skolēni ieguva Inovāciju balvu, elektronisko Ziemassvētku dekorējumu konkursā, Saules kausā 2019. Stipendijas ir palīdzējušas sagatavoties un veiksmīgi.

Projekta atbalstītāji:

AS «Latvenergo», AS «UPB», SIA «Visma Enterprise», SIA «Lattelecom», SIA «Latvijas Mobilais Telefons», SIA «Kafe serviss», AS «HansaMatrix», SIA «Industry Service Partner», SIA «Severstal Distribution», SIA «Ernst & Young Baltic».

Uzņēmumiem