RTU Attīstības fonds
Parādīt izvēlni
RTU Attīstības fonds

AS «Latvenergo» radošā laboratorija

Sadarbībā ar AS “Latvenergo” kopš 2015. gada RTU Elektrotehnikas un vides inženierzinātņu fakultātē darbojas studentu radošā darbnīca, kuras mērķis ir attīstīt studentu praktiskās iemaņas elektronikā un elektrotehnikā, kā arī veicināt padziļinātu interesi par šīm jomām gan skolēnu, gan mūsu esošo un topošo studentu vidū. Darbnīcā no nodarbībām brīvajā laikā jaunieši pēc savas iniciatīvas, konsultējoties ar mācībspēkiem, nodarbojas ar elektronisko un elektrotehnisko shēmu maketu izveidi, iespiesto plašu projektēšanu, shēmu lodēšanu un testēšanu, kā arī mikrokontrolleru programmēšanu.

2019. gada sākumā EVIF studentu radošā laboratorija piedalījās Latvijas izglītības iestāžu izstādē «Skola 2019», prezentējot pašu veidotās iekārtas un dronus. Vasarā laboratorijas aktīvisti kopā ar citiem fakultātes studentiem piedalījās Erasmus+ projekta «HEI Makers» vasaras skolā Viļņā, kur 2 nedēļu laikā guva vērtīgu pieredzi un izveidoja vairākus projektus 3D printēšanas un prototipēšanas jomā. Pēc Lietuvā notikušā pasākuma laboratorija savās telpās uzņēma universitātē notiekošo robotikas vasaras skolu — «ROBOTICS. REAL LIFE APPLICATIONS OF INTELLIGENT DESIGN».

AS «Latvenergo» radošajā laboratorijā ir 12 darba vietas, kas nokomplektētas ar dažādiem mehāniskiem apstrādes instrumentiem, mēraparātiem un testēšanas iekārtām. Laboratorija tiek nemitīga uzlabota un papildināta ar jaunām iekārtām. Ar AS «Latvenergo» finansiālu atbalstu laboratorija arī 2019. gadā tika papildināta ar papildus aprīkojumu, lai būtu iespējams risināt arī izaicinošākus tehniskos uzdevumus.

AS “Latvenergo” radošo laboratoriju var apmeklēt ne tikai RTU EVIF studenti, bet arī jebkurš interesents no citām RTU fakultātēm, augstskolām vai vidusskolām.

Uzņēmumiem