RTU Attīstības fonds
Parādīt izvēlni
RTU Attīstības fonds

Pārskaitījums internetbankā

Lai veiktu pārskaitījumu, Jūsu ērtībām piedāvājam iespēju izvēlēties tieši Jūsu internetbanku:

                                   

 

Veicot atbalstu, bankas maksājuma uzdevumā lūdzam norādīt, kādai stipendiju programmai, projektam vai konkrētam mērķim Jūsu atbalsts ir veltīts vai ierakstīt maksājuma uzdevumā "vispārējais ziedojums", kas palīdzēs realizēt projektus saskaņā ar fonda statūtos paredzētajiem mērķiem. Lai vajadzības gadījumā ar Jums sazinātos, lūdzu norādiet savu e-pasta adresi.

Rekvizīti

Nodibinājums "Rīgas Tehniskās universitātes Attīstības fonds"
Reģ.Nr. 40008067097
Kaļķu ielā 1, Rīga, LV - 1658

AS "Swedbank"
Kods: HABALV22
Konta Nr.: LV44 HABA 0551 0321 2339 4

AS "SEB banka"
Kods: UNLALV2X002
Konta Nr.: LV35 UNLA 0050 0013 2029 4

Projekti