RTU Attīstības fonds
Parādīt izvēlni
RTU Attīstības fonds

Kā ziedot

Lai atbalstītu RTU Attīstības fondu, ir iespējams slēgt līgumu vai pārskaitīt ziedojumu uz RTU Attīstības fonda rekvizītiem, norādot kam nauda paredzēta - kādam konkrētam projektam vai kā vispārējais ziedojums fonda statūtos paredzēto mērķu realizēšanai. Par līguma slēgšanu fonda atbalstam iespējams sīkāk uzzināt, sazinoties ar fonda pārstāvjiem.

Nodibinājumam “Rīgas Tehniskās universitātes Attīstības fonds” ir sabiedriskā labuma organizācijas statuss kopš 2005. gada.

Pamatojoties uz piešķirto sabiedriskā labuma organizācijas statusu, “Rīgas Tehniskās universitātes Attīstības fonds” ziedotāji:
juridiskās personas ir tiesīgas izmantot Uzņēmumu ienākuma nodokļa likuma (12. pants) noteiktās nodokļu atlaides. 
Ziedotāji var izvēlēties tikai vienu no šādiem atvieglojumiem un to piemērot visā pārskata gadā:
1) neiekļaut ar nodokli apliekamajā bāzē ziedoto summu, bet ne vairāk kā 5% apmērā no iepriekšējā pārskata gada peļņas pēc aprēķinātajiem nodokļiem;
2) neiekļaut ar nodokli apliekamajā bāzē ziedoto summu, bet ne vairāk kā 2% no iepriekšējā pārskata gadā kopējās darba ņēmējiem aprēķinātās bruto darba samaksas, no kuras veiktas VSAOI;
3) samazināt aprēķināto UIN no dividendēm par 75% no ziedotās summas, bet nepārsniedzot 20% no aprēķinātā UIN no dividendēm. Izvēloties 3. veidu - ziedojumu summa nesamazina ar nodokli apliekamo bāzi, bet gan UIN no dividendēm;
fiziskās personas ir tiesīgas izmantot likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” noteiktās nodokļu atlaides – fiziskas personas apliekamā ienākuma samazinājums par ziedotajām summām nevar pārsniegt 20% no gūtā apliekamā ienākuma.
Likuma "Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību" 5.1  un 5.2 pantos noteikti papildus nosacījumi ziedotājiem 2020. gadam (kādos gadījumos var ziedojumus attiecināt uz uzņēmuma saimnieciskās darbības izdevumiem un ar UIN neapliekamo ziedojumu apjoma kritēriju palielinājums).

Projekti