RTU Attīstības fonds
Parādīt izvēlni
RTU Attīstības fonds

Latvenergo, AS PRAKSE INŽENIERZINĀTŅU JOMU STUDENTIEM

Skaits: 15
Apmērs: 300 EUR mēnesī (30 stundas nedēļā)
Pieteikšanās termiņš: 22. februāris (ieskaitot)
Sadarbībā ar: Latvenergo, AS

AS „Latvenergo” sadarbībā ar nodibinājumu „Rīgas Tehniskās universitātes Attīstības fonds” izsludina stipendiju piešķiršanas kārtību AS „Latvenergo” praktisko iemaņu veicināšanas stipendijai ar mērķi veicināt studentu profesionālo izaugsmi un karjeras attīstību.

Stipendiju konkursā var pieteikties dažādu inženierzinātņu jomu studenti no Rīgas Tehniskās universitātes, Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes un Latvijas Universitātes, sākot no bakalaura līmeņa 1. kursa.

Konkursa kārtībā tiek piešķirtas 15 ikmēneša stipendijas 300 EUR apmērā praktisko iemaņu papildināšanai:

 • Rīgas HES (Salaspilī) šādās prakses vietās:
 1. Jaunākā elektroinženiera prakses vietā;
 2. Jaunākā būvinženiera prakses vietā;
 3. Jaunākā ģeodēzijas inženiera prakses vietā;
 4. Jaunākā mehānikas inženiera prakses vietā.
 • Ķeguma HES (Ķegumā) šādās prakses vietās:
 1. Jaunākā elektroinženiera prakses vietā;
 2. Jaunākā ģeodēzijas inženiera prakses vietā;
 3. Jaunākā mehānikas inženiera prakses vietā.
 • Pļaviņu HES (Aizkrauklē) šādās prakses vietās:
 1. Jaunākā elektroinženiera prakses vietā;
 2. Jaunākā būvinženiera prakses vietā;
 3. Jaunākā mehānikas inženiera prakses vietā.
 • TEC-1 (Rīgā) un TEC-2 (Aconē) šādās prakses vietās:
 1. Jaunākā elektroinženiera prakses vietā;
 2. Jaunākā siltumenerģētikas tehniķa prakses vietā;
 3. Jaunākā siltumtehnisko iekārtu inženiera prakses vietā.
 • Rīgā (ar iespēju prakses uzdevumus veikt attālināti) šādās prakses vietās:
 1. Jaunākā informācijas sistēmu inženiera prakses vietā;
 2. Jaunākā IT projektu vadītāja prakses vietā.

Konkursa prasības:

 • iespēja pavadīt prakses stundas laika posmā 8:00 - 17:00;
 • latviešu valodas zināšanas labā līmenī (ne zemākas par B (vidējā) līmeņa 2. (augstāko) pakāpi)*;
 • sekmes ar specialitāti saistītajos priekšmetos – ne zemākas par 6 ballēm;
 • sekmes pārējos priekšmetos - ne zemākas par 4 ballēm;
 • nokārtoti visi eksāmeni/ieskaites iepriekšējā studiju/mācību periodā;
 • par priekšrocību tiek uzskatīta iepriekšēja dalība AS “Latvenergo” vai tā koncerna kapitālsabiedrībās un pozitīva atsauksme no darbaudzinātāja.

* vidējā līmeņa 2.pakāpe (B2) – persona spēj sarunāties par sadzīves un profesionāliem jautājumiem, skaidri formulēt un pamatot savu viedokli, lasa un saprot dažāda satura tekstus, spēj uzrakstīt darbam nepieciešamos dokumentus (piemēram, izziņas, pārskatus, protokolus, ziņojumus, aktus), kā arī izvērstus tekstus par sadzīves un profesionālām tēmām, uztver un saprot dabiskā tempā runātus tekstus par dažādām tēmām [http://visc.gov.lv/valval/limeni.shtml]

Ieguvumi:

 • interesanta un dinamiska prakse atsaucīgā kolektīvā;
 • teorētisko zināšanu pielietošana praksē;
 • nozares profesionāļu atbalsts prakses laikā;
 • pieredze un rūdījums profesionālajai izaugsmei;
 • iespēja prakses uzdevumus veikt Baltijas mēroga uzņēmumā.

Lejupielādējamais dokuments:

Konkursa nolikums

Kopīgot rakstu
Kontaktpersona jautājumu gadījumā:

Līga Stepiņa
 
26193541

Latvenergo, AS

Darbinieku skaits:
vairāk nekā 200 darbinieki

Noderīgas saites