RTU Attīstības fonds
Parādīt izvēlni
RTU Attīstības fonds

"ZIBIT" noslēguma darbu stipendija

"ZIBIT" noslēguma darbu stipendija

Stipendiju konkursam pretendentus tika aicinātas izvirzīt jebkuras Latvijā akreditētas augstākās izglītības iestādes, kurās tiek sagatavoti datorikas nozares studenti. Katra izglītības iestāde varēja izvirzīt 1 līdz 3 bakalaura darbu autorus un 1 līdz 3 maģistra darbu autorus, kuri 2016./2017. studiju gadā izstrādājuši un aizstāvējuši interesantākos un inovatīvākos noslēguma darbus datorikas nozarē. Konkursa kārtībā piešķirtas vienreizējas stipendijas 550 - 800 EUR apmērā trīs labāko bakalauru darbu autoriem, un 750 - 1000 EUR apmērā trīs labāko maģistra darbu autoriem, kā arī balvas 500 EUR apmērā labāko noslēguma darbu vadītājiem. 

Stipendiāta pateicības vārdi: 

"Vēlos pateikt paldies gan RTU Attīstības fondam, gan AS "Exigen Services Latvia", kā arī SIA "Accenture" par piešķirto apbalvojumu ZIBIT konkursā. Jo īpaši vēlos pateikties Transporta un sakaru institūta pasniedzējiem. Stipendija ir investīcija manā turpmākā darba attīstībā. Jauno speciālistu atbalsts mūsdienās ir ļoti svarīgs."

Dmitrijs Anohins, 

Transporta un sakaru institūts

Konkurss sadarbībā ar RTU Attīstības fondu tiek realizēts kopš 2017. gada, un šajā laikā stipendijas izmaksātas 6 studentiem.  

2017. gada stipendiāti
Stipendiāti: Dmitrijs Anohins, Aleksandrs Koršunovs, Artūrs Kurzemnieks, Nauris Dorbe, Lauris Liepiņš, Olga Petrova
 
Darbu vadītāji: Aleksandrs Grakovskis, Ilze Andersone, Pēteris Paikens, Guntis Bārzdiņš, Ingus Šmits, Sanda Ežmale, Artis Teilāns

Atbalstītāji: AS "Exigen Services Latvia", SIA "Accenture"

Informācija