RTU Attīstības fonds
Parādīt izvēlni
RTU Attīstības fonds

SIA "Vincents Polyline" pētniecisko darbu stipendija

SIA "Vincents Polyline" pētniecisko darbu stipendija

Stipendiju konkursam var pieteikties RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes pilna laika studenti: maģistranti ar izcilām sekmēm, kuri iepriekš izstrādājuši bakalaura darbu ar iekļautu videi draudzīgu būvķīmijas produktu izpēti. Konkursa kārtībā tiek piešķirta 1 ikmēneša stipendija kā stimuls pētnieciskā darba izstrādei kādā no SIA “Vincents Polyline” piedāvātajām pētniecisko darbu tēmām EUR 250 apmērā.

Stipendiāta paldies

“Paldies SIA "Vincents Polyline" par uzticēšanos un iespēju realizēt profesionālās idejas! Šī ir mana otrā ar RTU Attīstības fonda starpniecību saņemtā stipendija - paldies Jums par iespēju iejusties dažādās manas specialitātes darba vietās!”

Liene Kienkas, RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte 

Konkurss sadarbībā ar RTU Attīstības fondu tiek realizēts kopš 2015. gada, un šajā laikā stipendija izmaksāta 1 studentam.

Informācija