RTU Attīstības fonds
Parādīt izvēlni
RTU Attīstības fonds

SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” studiju noslēguma darbu stipendija

SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” studiju noslēguma darbu stipendija

Konkursam aicināti pieteikties RTU Inženierekonomikas un vadības fakultātes Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūta un Būvniecības inženierzinātņu fakultātes Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūta, kā arī Būvniecības un rekonstrukcijas institūta bakalaura un maģistra līmeņa studenti, kuri izstrādā un aizstāv bakalaura vai maģistra darbus kādā no konkursā piedāvātajām tēmām. Konkursa kārtībā pirmajā kārtā tika piešķirtas 5 vienreizējas stipendijas EUR 71,14 – 156,52 vērtībā un otrajā kārtā 4 vienreizējas stipendijas EUR 498,01 – 711,44 vērtībā labāko darbu autoriem.

Stipendiāta paldies

„Izsaku pateicību SIA "Rīgas namu pārvaldnieks" par piešķirto stipendiju, atsaucību un sapratni! Iegūtā stipendija deva papildus motivāciju, jo radīja sajūtu, ka ieguldītais darbs tiks novērtēts un izmantots turpmākai attīstībai. Stipendijas rezultāts - bakalaura darbs - ir ideāls pamats tālākām studijām izvirzītajā tēmā, kas, cerams, radīs jaunas zināšanas un izpratni.”

Valts Tomiņš, RTU Būvniecības inženierzinātņu fakultāte

Konkurss sadarbībā ar RTU Attīstības fondu tiek realizēts kopš 2013. gada, un šajā laikā stipendijas izmaksātas 5 studentiem.

2014. gada stipendiāti
Georgs Klagišs, Māris Doze, Valts Tomiņš, Kristaps Polis, Kristaps Kalniņš

Atbalstītājs: SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” 

Informācija