RTU Attīstības fonds
Parādīt izvēlni
RTU Attīstības fonds

SIA “Lattelecom” pētniecības darbu stipendija

SIA “Lattelecom” pētniecības darbu stipendija

Konkursam aicināti pieteikties Rīgas Tehniskās universitātes Būvniecības inženierzinātņu fakultātes Siltuma, Gāzes un ūdens tehnoloģiju institūta 4. kursa studentu grupas 2 līdz 3 cilvēku sastāvā. Konkursa kārtībā pirmajā kārtā tiek piešķirta vienreizēja stipendija  EUR 500 vērtībā komandai, kas izvēlēta izstrādāt pētniecības darbu, un otrā stipendijas daļa EUR 1000 vērtībā labāko darbu autoru komandai tiek izmaksāta pēc konkursa darba pabeigšanas.

Stipendiāta paldies

“Šī bija iespēja vienlaicīgi strādāt pie produkta vizuālā noformējuma kā arī pārvarēt tehniskas problēmas. Dalība šajā konkursā bija liels izaicinājums, no kura varējām ļoti daudz mācīties, par ko arī lielais paldies!”

Kārlis Vītols, RTU Būvniecības inženierzinātņu fakultāte

Konkurss sadarbībā ar RTU Attīstības fondu tiek realizēts kopš 2015. gada un šajā laikā stipendijas izmaksātas 2 studentiem.

2015. gada stipendiāti
Alvis Epners, Kārlis Vītols

Atbalstītājs: SIA “Lattelecom”

Informācija