RTU Attīstības fonds
Parādīt izvēlni
RTU Attīstības fonds

Organiskās ķīmijas tehnoloģijas institūta studiju noslēguma darbu stipendija

Organiskās ķīmijas tehnoloģijas institūta studiju noslēguma darbu stipendija

Stipendiju konkursā var pieteikties RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes Ķīmijas tehnoloģijas bakalaura studiju programmas absolventi, kas savas studijas pabeiguši 2015./2016. mācību gadā, un noslēguma darbus izstrādājuši organisko vielu ķīmijas tehnoloģijas jomā.

Konkursa kārtībā tiek piešķirta viena vienreizējā stipendija 600 EUR vērtībā par augstvērtīgu zinātniski pētniecisko darbību studiju laikā tēmā „Bioloģiski aktīvu dabasvielu ekstrakcijas tehnoloģijas”.

Stipendiāta pateicības vārdi:

“Vēlos pateikties organiskās ķīmijas tehnoloģijas institūtam un RTU Attīstības fondam par iespēju saņemt pētniecības darbu stipendiju. Iegūtā stipendija palīdzēja ne tikai finansiāli studiju laikā, bet arī deva papildus motivāciju turpmākajos darbos."

Elīna Zoltnere,

RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte

Konkurss sadarbībā ar RTU Attīstības fondu tiek realizēts kopš 2013. gada, un šajā laikā stipendijas izmaksātas 5 studentiem.

Iepriekšējo gadu stipendiāti
Evija Rolava, Daniels Posevins, Jevgeņija Lugiņina, Uldis Peipiņš

Informācija