RTU Attīstības fonds
Parādīt izvēlni
RTU Attīstības fonds

Emīlijas Gudrinieces un Alfrēda Ieviņa stipendija

Emīlijas Gudrinieces un Alfrēda Ieviņa stipendija

Konkursam aicināti pieteikties RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes bakalaura un maģistra līmeņa programmās studējošie, kuri apgūst priekšmetus saistītus ar organisko sintēzi, organisko vielu tehnoloģiju, bioloģiski aktīvajām vielām un studenti, kuri vismaz gadu strādā zinātnisko darbu ķīmijas vai ķīmijas tehnoloģiju jomā, kā arī konkrētajā semestrī nesaņem citas veicināšanas stipendijas. Konkursa kārtībā tiek piešķirtas 2 ikmēneša stipendijas 10 mēnešiem 215 EUR apmērā.

Stipendiāta pateicības vārdi:

“Emīlijas Gudrinieces un Alfrēda Ieviņa vārdā nosauktās stipendijas saņemšana ir, un es ticu, ka arī nākotnē būs augsts pagodinājums. Šī stipendija ne tikai ir sniegusi man finansiālu atbalstu, bet ir arī kā apliecinājums manām spējām un sasniegumiem. Jūtos neizsakāmi pateicīga un pagodināta par šīs stipendijas saņemšanu."

Sindija Lapčinska,

RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte

Konkurss sadarbībā ar RTU Attīstības fondu tiek realizēts kopš 2007. gada, un šajā laikā stipendijas izmaksātas 18 studentiem.

Iepriekšējo gadu stipendiāti
Kristers Ozols, Agnese Stikute, Kristers Ozols, Agnese Stikute, Jevgeņija Lugiņina, Evija Rolava, Jevgēņija Marckeviča, Agnese Stikute, Kristers Ozols, Dace Cīrule
2017. gada stipendiāti
Sindija Lapčinska, Elīna Zoltnere

Atbalstītāji: Emīlija Gudriniece un Alfrēds Ieviņš

Informācija