RTU Attīstības fonds
Parādīt izvēlni
RTU Attīstības fonds

Emīlijas Gudrinieces un Alfrēda Ieviņa stipendija

Emīlijas Gudrinieces un Alfrēda Ieviņa stipendija

Konkursam aicināti pieteikties RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes bakalaura un maģistra līmeņa programmās studējošie, kuri apgūst priekšmetus saistītus ar organisko sintēzi, organisko vielu tehnoloģiju, bioloģiski aktīvajām vielām un studenti, kuri vismaz gadu strādā zinātnisko darbu ķīmijas vai ķīmijas tehnoloģiju jomā, kā arī konkrētajā semestrī nesaņem citas veicināšanas stipendijas. Konkursa kārtībā tiek piešķirtas 2 ikmēneša stipendijas 10 mēnešiem 215 EUR apmērā.

Stipendiāta pateicības vārdi:

''Ļoti priecājos un novērtēju iespēju iegūt stipendiju. Sniegtais finansiālais atbalsts ir ļāvis sekmīgi turpināt zinātnisko darbību un atvēlēt laiku kvalitatīvai mācību vielas apguvei. Tas bez stipendijas tik tiešām nebūtu iespējams.''

Dārta Zelma Skrastiņa

Konkurss sadarbībā ar RTU Attīstības fondu tiek realizēts kopš 2007. gada, un šajā laikā stipendijas izmaksātas 20 studentiem.

Iepriekšējo gadu stipendiāti
Kristers Ozols, Agnese Stikute, Kristers Ozols, Agnese Stikute, Jevgeņija Lugiņina, Evija Rolava, Jevgēņija Marckeviča, Agnese Stikute, Kristers Ozols, Dace Cīrule, Sindija Lapčinska, Elīna Zoltnere
2018. gada stipendiāti
Dārta Zelma Skrastiņa, Mikus Puriņš

Atbalstītāji: Emīlija Gudriniece un Alfrēds Ieviņš

Informācija