RTU Attīstības fonds
Parādīt izvēlni
RTU Attīstības fonds

AS „Latvijas balzams” studiju noslēguma darbu stipendija

AS „Latvijas balzams” studiju noslēguma darbu stipendija

Konkursam aicināti pieteikties RTU un Latvijas Lauksaimniecības universitātes maģistra studiju līmeņa studenti, kas izstrādā studiju noslēguma darbus kādā no konkursā piedāvātajām tēmām. Konkursa kārtībā tika piešķirtas 2 vienreizējas stipendijas EUR 750 vērtībā.

Stipendiāta paldies

“Vēlos no sirds pateikties RTU Attīstības fonda komandai par iespēju saņemt AS “Latvijas Balzams” studiju noslēguma darbu stipendiju, kā arī pateicos AS “Latvijas Balzams” par man piešķirto stipendiju un veltīto laiku. Patiesi novērtēju to, ka maģistra darbā tika risināti praktiski un aktuāli jautājumi vienā no Latvijas lielākajiem ražošanas uzņēmumiem. Ļoti interesanti bija novērtēt teorētisko metožu pielietojumu praksē. Pati stipendija man nozīmēja lielāku atbildību gan pret AS “Latvijas Balzams”, gan pret Rīgas Tehnisko universitāti.”

Antoņina Antonova, RTU Inženierekonomikas un vadības fakultāte

Konkurss sadarbībā ar RTU Attīstības fondu tiek realizēts kopš 2013. gada un šajā laikā stipendijas izmaksātas 4 studentiem. 

Iepriekšējo gadu stipendiāti
Lauma Magone, Santa Strode
2017. gada stipendiāti
Matīss Zalcmanis, Antoņina Antonova

Atbalstītājs: AS „Latvijas balzams”

Informācija