RTU Attīstības fonds
Parādīt izvēlni
RTU Attīstības fonds

SIA „SAKRET” stipendija

SIA „SAKRET” stipendija

Konkursam aicināti pieteikties RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes Ķīmijas, Ķīmijas tehnoloģijas, Materiālzinātnes un Materiālu nanotehnoloģiju studiju programmu bakalauranti un maģistranti. Konkursa kārtībā tiek piešķirta 1 ikmēneša stipendija 5 mēnešiem EUR 99,60 vērtībā. 

Stipendiāta paldies

“Saņemtā stipendija bija kā apliecinājums tam, ka mācībās vienmēr ir vērts censties un, ka ieguldītais darbs atmaksājas. Tā ir patīkama un tajā pašā laikā arī motivējoša sajūta, kad kāds saskata tavā pētnieciskajā darbā potenciālu un atbalsta to. Tādēļ liels paldies SIA "SAKRET" par stipendiju un RTU AF par sniegto iespēju to saņemt.”

Ieva Ose, RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte

Konkurss sadarbībā ar RTU Attīstības fondu tiek realizēts kopš 2011. gada, un šajā laikā stipendijas izmaksātas 4 studentiem. 

Iepriekšējo gadu stipendiāti
Liene Gulbe, Baiba Auziņa, Marija Mašonkina

Atbalstītājs: SIA „SAKRET”

Informācija