RTU Attīstības fonds
Parādīt izvēlni
RTU Attīstības fonds

SIA “ITERA Latvija” stipendijas

SIA “ITERA Latvija” stipendijas

SIA “ITERA Latvija” konkursa kārtībā piešķir stipendijas Rīgas Tehniskās universitātes un Latvijas Lauksaimniecības universitātes studentiem.

 

Stipendiju konkursā var pieteikties RTU Arhitektūras un pilsētplānošanas fakultātes studiju programmas „Arhitektūra” bakalauranti (studējuši ne mazāk kā 2 mācību semestrus), profesionālās programmas studenti un maģistranti. Konkursa kārtībā RTU studentiem tiek piešķirtas 4 ikmēneša stipendijas 10 mēnešiem 150 EUR apmērā.

Konkurss sadarbībā ar RTU Attīstības fondu tiek realizēts kopš 2011. gada, un šajā laikā stipendijas izmaksātas 27 RTU studentiem.

 

Stipendiju konkursam var pieteikties Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU) Vides un būvzinātņu fakultātes studiju programmas „Ainavu arhitektūra un plānošana” bakalauranti (studējuši ne mazāk kā četrus mācību semestrus), kā arī studiju programmas „Ainavu arhitektūra” maģistranti. Konkursa kārtībā tiek piešķirtas 4 ikmēneša stipendijas 10 mēnešiem 150 EUR apmērā.

Konkurss sadarbībā ar RTU Attīstības fondu tiek realizēts kopš 2007. gada, un šajā laikā stipendijas izmaksātas 43 LLU studentiem.

Iepriekšējo gadu stipendiāti
Anete Soldāne, Matijs Babris, Agnese Mālniece, Marta Kulitāne, Mārtiņš Rūtenbergs, Marta Dambrova, Anna Katlapa, Anna Kalniņa
2017. gada stipendiāti
Zane Krūmiņa, Marta Dambrova, Jānis Vagoliņš, Mārtiņš Rūtenbergs, Una īle, Sintija Erte, Anete Soldāne, Rūdolfs Maurāns 

 

 

 

Informācija