RTU Attīstības fonds
Parādīt izvēlni
RTU Attīstības fonds

SIA “ITERA Latvija” stipendijas

SIA “ITERA Latvija” stipendijas

SIA “ITERA Latvija” konkursa kārtībā piešķir stipendijas Rīgas Tehniskās universitātes un Latvijas Lauksaimniecības universitātes studentiem.

Stipendiju konkursā var pieteikties RTU Arhitektūras un pilsētplānošanas fakultātes studiju programmas „Arhitektūra” bakalauranti (studējuši ne mazāk kā 2 mācību semestrus), profesionālās programmas studenti un maģistranti, Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU) Vides un būvzinātņu fakultātes studiju programmas „Ainavu arhitektūra un plānošana” bakalauranti (studējuši ne mazāk kā četrus mācību semestrus), kā arī studiju programmas „Ainavu arhitektūra” maģistranti. Konkursa kārtībā tiek piešķirtas 8 ikmēneša stipendijas 10 mēnešiem 150 EUR apmērā.

Konkurss sadarbībā ar RTU Attīstības fondu tiek realizēts kopš 2007. gada, un šajā laikā stipendijas izmaksātas 51 studentam.

''Esmu priecīga par iespēju saņemt uzņēmuma ''ITERA Latvija'' stipendiju, kas ir motivējusi un iedvesmojusi turpināt studēt, papildināt zināšanas, saglabāt neatslābstošu interesi par nozares aktualitātēm. Periods, kurā gatavoju pieteikumu stipendijai, bija pārdomu laiks, kas palīdzēja analizēt un izvērtēt jau paveikto, nostādot sev jaunus pašizaugsmes un panākumu mērķus. ''ITERA Latvija'' stipendija ir kā papildus motivējošs faktors jauno speciālistu pašizaugsmei un profesionalitātes pilnveidošanai un nostiprināšanai.''

Elizabete Mendzina, Latvijas Lauksaimniecības universitāte

Iepriekšējo gadu stipendiāti
Anete Soldāne, Matijs Babris, Agnese Mālniece, Marta Kulitāne, Mārtiņš Rūtenbergs, Marta Dambrova, Anna Katlapa, Anna Kalniņa, Zane Krūmiņa, Marta Dambrova, Jānis Vagoliņš, Mārtiņš Rūtenbergs, Una īle, Sintija Erte, Anete Soldāne, Rūdolfs Maurāns 
2018. gada stipendiāti
Una Īle, Sintija Erte, Emīls Garančs, Anete Soldāne, Nadīna Patrīcija Zaremba, Zane Krūmiņa, Arta Lindmane, Elizabete Mendziņa

 

 

 

Informācija