RTU Attīstības fonds
Parādīt izvēlni
RTU Attīstības fonds

LR Ministru prezidenta stipendija

Premjeram Valdim Dombrovskim tika piešķirta Amerikas studiju fonda Marijas un Vašeka Plāku vieslektoru naudas balva par veikumu ekonomiskās krīzes pārvarēšanā valdības vadītāja amatā. Premjers izvēlējies ar šo naudas balvu atbalstīti inženierzinātņu studentus RTU, kam būtu labas sekmes mācībās un patiešām liela nepieciešamības pēc naudas atbalsta.

Dombrovska izvēle - naudas balvas ziedošana izglītība un konkrēti RTU studentiem nav bijusi nejaušība. Premjers uzskata, ka izglītību ir vērts atbalstīt gan valstiskā līmenī, gan arī individuāli. Patlaban valsts līmenī liels uzsvars tiek likts uz eksaktajām zinātnēm, inženierzinātnēm. Premjers arī ir RTU absolvents, un šī universitāte patlaban atzīmē 150. gadadienu. Premjers RTU Inženierekonomikas fakultātē 2005. gadā ieguvis arī profesionālo maģistra grādu muitas un nodokļu administrēšanā.

Stipendiju konkursā varēja pieteikties Latvijas augstākās izglītības iestāžu pamatstudiju 2. kursa studenti, kuri nāk no trūcīgām ģimenēm (piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statuss uz pieteikuma iesniegšanas brīdi), sekmīgi nokārtojuši 2011./2012. studiju gada pavasara eksāmenu sesiju un turpina studijas 2012./2013. studiju gadā.

Konkursa kārtībā tika piešķirtas 3 ikmēneša stipendijas, katra 100 LVL vērtībā, laika posmam no 2012. gada oktobra līdz 2012. gada decembrim, kopā 3 mēnešiem.

Stipendiāta paldies

"Vēlos teikt lielu paldies Latvijas Republikas Ministru prezidentam par piešķirto stipendiju! Jūtos pagodināta, ka tā tika piešķirta tieši man. Augstu vērtēju to, ka veicot kandidātu atlasi stipendijai tika ņemtas vērā ne tikai studentu sekmes, bet arī to finansiālais stāvoklis un nepieiciešamība pēc finansiāla atbalsta. Uzskatu, ka studenti ir ar atšķirīgu intelektuālo potenciālu un spējām, tāpēc veikt kandidātu atlasi stipendiju piešķiršanai, vētējot, mūs, studentus, tikai pēc sekmēm un aizmirstot dažādus citus (tai skaitā cilvēciskos) faktorus, ir neobjektīvi, jo ieguldot vienlīdz daudz laika un atdeves studiju programmas apguvei, mēs tomēr sasniedzam dažādus rezultātus. Tādēļ vēlreiz liels paldies par sapratni, atbalstu un novērtēšanu!"

Agnese Kalniņa, RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte

Stipendiju konkurss sadarbībā ar RTU Attīstības fondu tiek realizēts kopš 2012./2013. mācību gada un šajā mācību gadā stipendijas tika izmaksātas 3 studentiem.

2012. gada stipendiāti
Agnese Kalniņa, Arta Useļonoka, Diāna Stamberga

Atbalstītājs: Valdis Dombrovskis

Informācija