RTU Attīstības fonds
Parādīt izvēlni
RTU Attīstības fonds

Izcilības stipendija

Izcilības stipendija

Stipendiju konkursam tika aicināti pieteikties jebkuras RTU pamatstudiju programmas studenti, sākot no 2. kursa, kuri uzrādījuši augstus sasniegumus iepriekšējā studiju gadā, aktīvi iesaistījušies RTU sabiedriskajā dzīvē un, kuru materiālais nodrošinājums studijām nav pietiekams. Konkursa kārtībā vienreizējās stipendijas 500 EUR apmērā saņēmuši 3 studenti. 

Stipendiāta pateicības vārdi

"Vēlos izteikt pateicību RTU Attīstības fondam un stipendijas mecenātam Valdim Dombrovskim par piešķirto apbalvojumu. Cītīgi mācoties universitātē, katru dienu nepieciešams pārvarēt dažādus šķēršļus, kas reizēm ir grūti, tomēr, atskatoties uz saviem sasniegumiem, ir gandarījums par paveikto. Iegūtais apbalvojums iedvesmoja mani rūpīgāk apgūt katru priekšmetu un mana motivācija kļuva lielāka nekā tā bija iepriekš. Paldies!"

Marija Raklinska, RTU Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte

 

2017. gada stipendiāti
Artūrs Zaikovskis, Marija Raklinska, Lauma Katrīna Āboliņa

 

 

Informācija