RTU Attīstības fonds
Parādīt izvēlni
RTU Attīstības fonds

AS “Latvijas Gāze” stipendija

AS “Latvijas Gāze” stipendija

Stipendiju konkursā var pieteikties RTU Būvniecības inženierzinātņu fakultātes Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģiju institūta bakalaura (studējuši ne mazāk kā divus mācību semestrus), maģistra un doktora studiju programmu studenti ar teicamām sekmēm un pieredzi zinātnisko darbu veikšanā, kas orientēti gāzes tehnoloģiju problēmu risināšanā. Konkursa kārtībā tiek piešķirtas 6 ikmēneša stipendijas 10 mēnešiem 150 - 200 EUR apmērā.

Stipendiāta paldies

“Vēlos teikt lielu paldies RTU Attīstības fondam un AS “Latvijas Gāze” par piešķirto stipendiju. Uzvarēšana konkursā bija patīkams pārsteigums, jo sākumā neticēju, ka otrā kursa students var konkurēt ar piektā kursa studentu. Izrādās, ka var, un tas deva man motivāciju vēl nopietnāk un cītīgāk studēt izvēlētajā jomā, kā arī nebaidīties piedalīties citos konkursos un pasākumos un ticēt saviem spēkiem. Stipendija, protams, palīdz man nedomāt par naudu un veltīt visu laiku mācībām, tomēr, manuprāt, svarīgākais, ka tā sniedz īpašu motivāciju darbam. Ja ir vēlme, var sasniegt visu, galvenais ir  nebaidīties un darīt.”

Raimonds Bogdanovičs, RTU Būvniecības inženierzinātņu fakultāte

Konkurss sadarbībā ar RTU Attīstības fondu tiek realizēts kopš 2008. gada, un šajā laikā stipendijas izmaksātas 59 studentiem.

Iepriekšējo gadu stipendiāti
Krista Kapūna, Roberta Kazimjaņeca, Arnis Mažulis, Renārs Millers, Aleksandrs Zajacs, Maija Križmane, Roberta Kazimjaņeca, Krista Kapūna, Karina Gasjule, Dmitrijs Ohotskis, Maija Križmane, Aleksandrs Zajacs, Krista Kapūna,Arnis Mažulis,Ainārs Svirkovičs,Roberts Vazdiķis,Jurģis Zemītis, Sandris Artemjevs, Jolanta Sedliņa, Nauris Eglītis, Ilze Dimdiņa, Pāvels Skačkovs, Tatjana Ribalko, Valdis Zelčs, Lauris Lazdiņš, Kristaps Kovaļevskis, Mārtiņš Kļava, Jeļena Pšeņicnaja, Jurģis Zemītis, Raimonds Bogdanovičs, Juris Pomerancevs, Roberts Kuplovs-Oginskis, Krista Kapūna, Maija Križmane, Aleksandrs Zajacs
2017. gada stipendiāti
Artūrs Staveckis, Artūrs Zaikovskis, Silvija Pole, Jānis Lūsis, Kārlis Vītols, Ainārs Selickis

Atbalstītājs: AS “Latvijas Gāze”

Informācija