RTU Attīstības fonds
Parādīt izvēlni
RTU Attīstības fonds

AS “Latvijas Gāze” stipendija

AS “Latvijas Gāze” stipendija

Stipendiju konkursā var pieteikties RTU Būvniecības inženierzinātņu fakultātes Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģiju institūta bakalaura (studējuši ne mazāk kā divus mācību semestrus), maģistra un doktora studiju programmu studenti ar teicamām sekmēm un pieredzi zinātnisko darbu veikšanā, kas orientēti gāzes tehnoloģiju problēmu risināšanā. Konkursa kārtībā tiek piešķirtas 6 ikmēneša stipendijas 10 mēnešiem 150 - 200 EUR apmērā.

Stipendiāta paldies

''Esmu ļoti pateicīgs uzņēmumam ''Latvijas gāze'' par sniegto atbalstu studiju gados, kad, iespējams, tas manā un citu jauniešu dzīvēs ir visvairāk nepieciešams. Šī stipendija mani motivē vēl cītīgāk mācīties, apgūt jaunas iemaņas un aktīvāk darboties zinātnē un pētniecībā. Tāpat esmu pateicīgs arī RTU Attīstības fondam par sniegtajām iespējām un palīdzību studentiem gan iegūt atmaksātas prakses vietas, gan mācību un izcilības stipendijas, kas ļoti atvieglo manas studijas un ļauj man veltīt vairāk laika un uzmanību tieši universitātei un izglītībai. Liels paldies!''

Artūrs Zaikovskis

Konkurss sadarbībā ar RTU Attīstības fondu tiek realizēts kopš 2008. gada, un šajā laikā stipendijas izmaksātas 60 studentiem.

Iepriekšējo gadu stipendiāti
Krista Kapūna, Roberta Kazimjaņeca, Arnis Mažulis, Renārs Millers, Aleksandrs Zajacs, Maija Križmane, Roberta Kazimjaņeca, Krista Kapūna, Karina Gasjule, Dmitrijs Ohotskis, Maija Križmane, Aleksandrs Zajacs, Krista Kapūna,Arnis Mažulis,Ainārs Svirkovičs,Roberts Vazdiķis,Jurģis Zemītis, Sandris Artemjevs, Jolanta Sedliņa, Nauris Eglītis, Ilze Dimdiņa, Pāvels Skačkovs, Tatjana Ribalko, Valdis Zelčs, Lauris Lazdiņš, Kristaps Kovaļevskis, Mārtiņš Kļava, Jeļena Pšeņicnaja, Jurģis Zemītis, Raimonds Bogdanovičs, Juris Pomerancevs, Roberts Kuplovs-Oginskis, Krista Kapūna, Maija Križmane, Aleksandrs Zajacs, Artūrs Staveckis, Artūrs Zaikovskis, Silvija Pole, Jānis Lūsis, Kārlis Vītols, Ainārs Selickis
2018. gada stipendiāts
Artūrs Zaikovskis

Atbalstītājs: AS “Latvijas Gāze”

Informācija