RTU Attīstības fonds
Parādīt izvēlni
RTU Attīstības fonds

AS "G4S Latvia" stipendija

AS "G4S Latvia" stipendija

Konkursa kārtībā tika piešķirta viena ikmēneša stipendija 150 LVL vērtībā 10 mēnešiem. Konkursam tika aicināti pieteikties RTU Elektronikas un telekomunikāciju fakultātes akadēmiskā augstākā līmeņa (maģistrantūras) un otrā līmeņa profesionālās studiju programmas "Elektronika" 1. kursa studenti. 

Stipendiāta paldies

"Liels paldies stipendijas sniedzējam, jo tā ir bijis ļoti labs atbalsts studiju laikā. Pieteikšanās stipendijai bija patīkams izaicinājums. Tika nodrošināta iespēja paciemoties Latvijas vadošā apsardzes uzņēmuma galvenajā birojā. Daļu stipendijas apmēra atvēlēju elektronikas maketēšanas komplektu iegādei, lai praktiski varētu pārbaudīt un nostiprināt teorētiskās zināšanas. Paldies!"

Matīss Augstkalns, RTU Elektronikas un telekomunikāciju fakultāte

Stipendiju konkurss sadarbībā ar RTU Attīstības fondu tiek realizēts kopš 2009. gada un šajā laikā stipendijas izmaksātas 4 studentiem.

2012. gada stipendiāti
Matīss Augstkalns, Vladimirs Prikazčikovs

Atbalstītājs: AS "G4S Latvia" 

Informācija